SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 2. Utorak, 20. siječnja 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
Općina Vinodolska

Općina Vinodolska

1.

Na temelju članka 26. Zakona o trgovini (pročišćeni tekst »Narodne novine« broj 49/03), te članka 1. točka 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 i 9/02), te članka 21. i 22. Poslovnika Poglavarstva Općine Vinodolske, Općinsko poglavarstvo, na svojoj 45. redovitoj sjednici održanoj 13. siječnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo izvan turističke sezone i o godišnjem rasporedu dežurstava na području Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (u daljnjem tekstu: prodavaonice), radno vrijeme nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom izvan turističke sezone, te godišnji raspored dežurstava prodavaona na području Općine Vinodolske.

Članak 2.

Prodavaonice mogu raditi izvan turističke sezone od ponedjeljka do subote i to:

- započeti s radom najranije u 06,00 sati

- završiti s radom najkasnije u 21,00 sat.

Tjedni raspored radnog vremena određuje sam trgovac u zadanim okvirima trajanja radnog vremena iz prethodnog stavka.

Članak 3.

Na dan uoči Božića i Nove godine i Uskrsa prodavaonice mogu raditi najduže do 18,00 sati.

Članak 4.

Nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom, prodavaonice u pravilu ne rade.

Članak 5.

Iznimno u dane iz članka 4. ove Odluke na području općine mogu raditi kiosci za prodaju novina i cvijeća.

Članak 6.

Osim prodavaonica iz članka 5. Odluke u dane iz članka 4. ove Odluke koju donosi općinsko Poglavarstvo, u skladu sa godišnjim rasporedom dežurstava prodavaonica za 2004. godinu, izvan sezone, koji je sastavni dio ove Odluke, mogu raditi prodavaonice

- koje imaju do 200 m2 netto prodajne površine,

- koje su podnijele zahtjev i dobile rješenje o dozvoli rada nedjeljom,

- koje prodaju pretežno prehrambene proizvode.

Pod pojmom prodavanica koje prodaju pretežno prehrambene proizvode podrazumijevaju se prodavaonice koje prodaju slijedeće proizvode;

- kruh

- mlijeko

- meso i mesne proizvode

- voće i povrće

- ostale kućne potrepštine

Članak 7.

Nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom (u daljnjem tekstu: neradni dani), osim u vrijeme turističke sezone, prodavaonice na području Općine Vinodolske mogu raditi, sukladno ovoj odluci i godišnjem rasporedu dežurstava i to:

- započeti s radom najranije u 07,00 sati

- završiti s radom najkasnije u 13,00 satima

Članak 8.

Iznimno od odredbi iz članka 7. ove Odluke u vrijeme blagdana: Nova godina 1. siječnja tekuće godine, Uskrs (nedjelja tekuće godine), Božić 25. prosinca tekuće godine) prodavaonice neće raditi.

Članak 9.

Godišnji raspored dežurstva prodavaonica izvan i u okviru turističke sezone za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se tako da svim prodavaonicama koje su podnijele zahtjev a ispunjavaju propisane uvjete omogućuje rad nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradne dane, ravnomjernim rasporedom dežurstava.

Prodavaonice mogu podnijeti Zahtjev najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za svaku narednu godinu a Poglavarstvo je dužno do 31. prosinca tekuće godine za narednu godinu donijeti raspored dežurstva.

Članak 10.

U prodavaonicama koje se nalaze u Godišnjem rasporedu dežurstava trgovac može rasporediti radnike zaposlene u prodavaonicama, u dane iz članka 4. ove odluke, samo jedan dan mjesečno, poštivajući odredbe članka 3. Zakona o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj i Zakona o radu.

Članak 11.

Kao vrijeme rada prodavaonica izvan turističke sezone, utvrđuje se razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do 31. svibnja tekuće godine i od 1. listopada tekuće godine do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 12.

Raspored dežurnih prodavaonica iz članka 9. ove odluke nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 13.

Prema godišnjem rasporedu dežurstava u jednom naselju na području općine (područje Mjesnog odbora) radit će jedna prodavaonica.

Članak 14.

Godišnji raspored dežurstava zajedno s ovom odlukom dostavit će se svim prodavaonicama kojima je odobren rad nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana i iste su dužne držati ga istaknutog na vidnom mjestu.

Članak 15.

Na temelju podnesenih zahtjeva trgovaca i rasporeda dežurstava Poglavarstvo će donijeti Rješenje o dozvoli rada prodavaonica u dane iz članka 4. ove Odluke.

Članak 16.

Trgovac slobodno odlučuje o radnom vremenu prodavaonica u okviru odredbi članka 2 i 7 ove Odluke.

Članak 17.

Trgovac je dužan nadležnom tijelu općine (Upravnom odjelu) odmah po prijemu Rješenja o dozvoli rada dostaviti obrazac prijave radnog vremena.

Članak 18.

Trgovac je dužan obavijestiti nadležno tijelo općine o privremenom ili trajnom zatvaranju prodavaonica najmanje deset dana prije zatvaranja a u hitnim slučajevima (bolest, smrt u obitelji, nepredviđeni popis robe i sl.) u roku od 5 (pet) dana od dana zatvaranja prodavaonice.

Članak 19.

U vremenskom razdoblju turističke sezone od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine, prodavaonice iz članka 6. ove Odluke poslovat će po radnom vremenu propisanom posebnom odlukom o radnom vremenu prodavaonica za vrijeme turističke sezone na području Općine Vinodolske.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo u Općini Vinodolskoj (»Službene novine« PGŽ broj 3/ 02).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave zbog zakonskih rokova utvrđenih u članku 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03).

Ova Odluka objavit će se u dnevnom tisku (Novom listu).

Klasa: 022-05/04-01-01-045

Ur. broj: 2107-03/04-01-1-45-760-01

Bribir, 13. siječnja 2004.

POGLAVARSTVO OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik - načelnik

Mihovil Kombol, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr