SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

44.

Temeljem članka 70. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 3/94, 100/96, 131/97, 129/00 i 67/01) i članka 28. točka 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 3. srpnja 2003. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Delnicama

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Delnicama imenuju se:

1. Mladen Pleše, Delnice, Petra Krešimira IV 45

2. Marijan Tomac, Delnice, Augusta Šenoe 1

3. Valentin Ivančić, Delnice, Delnička 8

4. Ladislav Bićak, Delnice, Javornik 3

5. Ljerka Čop, Delnice, Matice hrvatske 25

6. Josip Tomac, Delnice, Bana Josipa Jelačića 27

7. Ivan Medić, Delnice, Supilova 206

8. Rudolf Rački, Brod Moravice, Matika 12

9. Boris Delač, Brod Moravice, Matika 15

10. Vjekoslav Pintr, Skrad, J. Blaževića-Blaža 24

11. Milivoj Rupe, Skrad, Tuška 12

12. Zdenko Jurković, Ravna Gora, I. G. Kovačića 177

13. Darko Mance, Stara Sušica, Karolinska cesta 53, Ravna Gora

14. Josip Rački, Mrkopalj, Muževski kraj 21

15. Željko Cuculić, Mrkopalj, Poljice 44

16. Ivan Štimac, Lokve, Rudolfa Strohala 16

17. Marijan Žagar, Lokve, Rudolfa Strohala 98

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/02-/47

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 3. srpnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr