SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 18. Petak, 11. srpnja 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
37

43.

Na temelju članka 8. i 164. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst, 111/97 i 95/ 00), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 121/ 99, 133/99 i 112/00) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj dana 3. srpnja 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o mrtvozorenju na
području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 9/00, 22/00, 9/01, 22/ 01 i 30/01), u članku 1., stavku 2.:

- ČABAR, riječi »Marijan Pek, dr. med.« zamjenjuju se riječima »Sandra Ušljebrka-Šimunović, dr. med.«.

- RAVNA GORA, dodaju se riječi »Jadranka Pavlak-Kanjer, dr. med.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/48

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 3. srpnja 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr