SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 2. Utorak, 20. siječnja 2004.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

4.

Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 20. siječnja 2004. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju Savjeta za zaštitu
potrošača javnih usluga

Članak 1.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga (u daljnjem tekstu: Savjet) imenuju se:

1. Darko Crnković, član Poglavarstva Grada Rijeke, za predsjednika

2. Beno Dominik, elektrotehničar iz Rijeke, predstavnik HSUP »Potrošač«, za člana

3. Zlatko Grgurić, dipl.iur iz Rijeke, predstavnik HSUP »Potrošač«, za člana

4. Milica Lješić, predstavnik TD »Energo« d.o.o. Rijeka, za člana

5. Jasna Knez, predstavnik KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka, za člana

6. Snježana Šuković, predstavnik KD »Čistoća« d.o.o. Rijeka, za člana

7. Sonja Kinkela, predstavnik KD »Autotrolej« d.o.o. Rijeka, za člana

Članak 2.

Savjet je savjetodavno tijelo Poglavarstva Grada Rijeke sa zadaćom da se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga, i to:

- prodaje plina iz distributivne mreže i toplinske energijom,

- prijevoza putnika u javnom gradskom i prigradskom prometu,

- opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda, i

- održavanja čistoće.

Prije izmjene cijene javnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, Savjet će razmotriti prijedlog te se o njemu očitovati.

Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Poglavarstvo Grada Rijeke daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/02-82

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 20. siječnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr