SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 2. Utorak, 20. siječnja 2004.
OPĆINA MRKOPALJ
Općina Mrkopalj

2.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst), članka 19. Statuta općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 31/01 i 4/02) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 31/01/i 4/02) Općinsko vijeće općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 16. siječnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 7. Odluke dodaje se iza teksta kako slijedi:

O zona Vikend naselja na području Općine Mrkopalj 1,00

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. Odluke iza riječi građevine, dodaje se: u I, II i III zoni.

U članku 8. tablici NAMJENA treba dodati uz riječi poljodjelska, stočarska, javna riječ: i gospodarska.

U članku 8. Odluke, uz postojeću tablicu treba dodati novu tablicu za O zonu kako slijedi:

NAMJENA

Obujam/ Stambena, vikend i Ugostiteljska i Gospodarska/

prostor garažna uslužna spremište,

drvarnica i sl.


0-500 28,00 40,00 12,00

501 535,00 50,00 -


Članak 3.

U članku 9. Odluke treba ubaciti stavak 2. koji glasi:

Kod rekonstrukcije obiteljske kuće ili gospodarskog objekta plaća se 40tvarnog iznosa komunalnog doprinosa.

Članak 4.

Ova Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Mrkopalj, stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-04-55

Mrkopalj, 16. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr