SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 2. Utorak, 20. siječnja 2004.
OPĆINA MRKOPALJ
Općina Mrkopalj

Općina Mrkopalj

1.

Na temelju članka 28. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst) (»Narodne novine« broj 26/03) članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« PGŽ broj 31/01 i 4/02) i članka 23. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 31/ 01/ i 4/02/), Općinsko vijeće općine Mrkopalj donijelo je 16. siječnja 2004.

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Mrkopalj za 2004. godinu

A) UVODNE ODREDBE

I.

Godišnjim programom utvrđuju se sredstva, te načini i normativi održavanja komunalne infrastrukture

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje Programa čine:

1. Prihodi po posebnim propisima

- šumski doprinos 360.000,00 kn

- komunalna naknada 300.000,00 kn

- komunalni doprinos 100.000,00 kn

2. Ostali neporezni prihodi

- grobarina 40.000,00kn


UKUPNO: 800.000.00 kn

C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

III.

Program održavanja komunalne infrastrukture čine sljedeće djelatnosti:

1. Odvodnja atmosferskih voda, te čišćenje,

održavanje i sanacija privremenog

deponija 150.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje

čistoće javnih površina (odvoz smeća) 100.000,00 kn

3. Održavanje groblja 150.000.00 kn

4. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 160.000,00 kn

5. Održavanje javne rasvjete 240.000,00 kn


UKUPNO: 800.000.00 kn

1. Odvodnja atmosferskih voda, te čišćenje i održavanje privremenog deponija

IV.

Pod odvodnjom atmosferskih voda razumijevamo čišćenje i ograđivanje odvodnih kanala (kanal Ul. Pilanska - Ul. Poljska, Stari kraj, te Sunger). Tu spada i čišćenje uličnih kanala, te skupljanje i odvoz otpada, pijeska i mulja po potrebi, ovisno o vremenskim prilikama.

Navedeni poslovi obavljat će se se u suradnji sa Hrvatskim vodama - Rijeka i komunalnim poduzećem »Mrzle drage«.

Čišćenje i održavanje privremenog deponija razumijeva čišćenje okolnih privatnih parcela te strojno zbijanje otpada u centralnu jamu, kao i održavanje požarnog puta naročito ljeti kad je veća opasnost od izbijanja požara. Sukladno planovima PGŽ ući će se u sanaciju deponija.

Plan 2004. godina:

- čišćenje postojećih kanala te odvoz materijala na deponij

- održavanje deponija

- sanacija privremenog deponija

- izrada projektne dokumentacije za odvodnju vikend naselja »Gmajna«


UKUPNO 150.000,00 kn

2. Održavanje javnih površina i održavanje čistoće javnih površina

V.

Održavanje javnih površina čine slijedeće djelatnosti:

- održavanje nogostupa u centru Mrkoplja

- održavanje okoliša Doma kulture

- održavanje parka (ubacivanje novih sadržaja, ljuljačke i sl.)

- sanacija spomenika u parku

- održavanje visokog raslinja

- održavanje nogometnog igrališta

- održavanje okoliša škole Sunger

- odvoz smeća sa javnih površina (kontejneri svih tipova)

- deratizacija

- nabavka kontenjera i koševa za smeće

- održavanje i čišćenje svih ostalih javnih površina po potrebi (oplemenjivanje okoliša SRC Čelimbaša, vikend naselja...)


UKUPNO: 100.000,00 kn


3. Održavanje groblja

VI.

Program održavanja groblja ostvaruje se kroz sljedeće djelatnosti:

- košnja i čišćenje groblja tri puta godišnje

- vođenje brige o travnatim površinama i niskom raslinju

- održavanje zidane ograde

- ručno čišćenje stazica tijekom snježnih mjeseci, po potrebi

- rušenje i odvoz na deponij barake sa groblja u Tuku

- održavanje i čišćenje mrtvačnice

- popravak žičane ograde - farbanje, varenje..

- nastavak radova na katastru groblja (programi, kat. usluge)

- poravak i izrada rama na zapuštenim grobovima

- održavanje i popravak spomenika zaslužnim mještanima

- razni radovi na groblju (izrada novih grobnica, podesta itd.)


UKUPNO: 150.000,00 kn

Navedeni program održavanja provodi se na općinskom groblju u Mrkoplju i mjesnom groblju u Tuku.

4. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta

VII.

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Mrkopalj ima 10,50 km nerazvrstanih cesta od čega su:

- 6,00 km ili 57 asfaltbetonskim kolnikom

- 4,50 km ili 43 neuređenim kolnikom

Uslijed karakterističnih vremenskih prilika najveći dio sredstava otpada na čišćenje snijega. Ostatak sredstava raspoređuje se na najnužnije djelatnosti vezane uz održavanje nerazvrstanih cesta:

- popravak nerazvrstanih cesta - sanacija kolnika

- tamponiranje ceste u vikend naselju »Gmajna« - 800 m

- asfaltiranje nerazvrstane ceste »Glavičica«

- čišćenje snijega


UKUPNO: 160.000.00 kn


5. Održavanje javne rasvjete

VIII.

Program održavanja javne rasvjete obuhvaća:

- postavljanje sustava javne rasvjete u Poljskoj ulici

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete

- izmjenu neispravnih žarulja i ostalih armatura prema tabeli o granicama osnovnih sredstava

- postavljanje i demontaža ukrasne rasvjete

- postavljanje sustava javne rasvjete Gmajna

- postavljanje sustava javne rasvjete Brestova Draga


UKUPNO: 240.000.00 kn


D) ZAVRŠNE ODREDBE

IX.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se Općinsko vijeće i odjel za komunalne poslove Općine Mrkopalj.

Klasa: 363-02/04-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-03-1

Mrkopalj, 16. siječnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik
Ivan Butković, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr