SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

152.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u svezi s člankom 27. i 36. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28., točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćen tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 20. prosinca 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju
Proračunskog fonda za lovozakupnine

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Proračunskog fonda za lovozakupnine (»Službene novine« broj 33/03) u članku 3. u stavku 1., riječi: »Upravni odjel za gospodarski razvoj«, zamjenjuju se riječima: »Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Izvori financiranja Fonda su:

1. namjenski prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije s osnova neraspoređenih naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova i to:

- 50% iznosa uplaćenih lovozakupnina za zajednička lovišta Primorsko-goranske županije;

- 50% iznosa uplaćenih lovozakupnina za državna lovišta na području Primorsko-goranske županije.

2. neutrošena proračunska sredstva prikupljena u Proračunu Primorsko-goranske županije za istu namjenu navedenu u točki 1. ovog članka;

3. prihodi i primici od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima fonda.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/85

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr