SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

143.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05) i članka 28. stavak 1. točka 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), uz prethodne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa: 323-01/06-01/1843; Ur.broj. 525-13-06-3 do 21 od 20. studenog 2006. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 20. prosinca 2006. godine donosi

ODLUKU
o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima na području Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Temeljem zahtjeva dosadašnjih lovozakupnika produljuju se ugovori o zakupu prava lova sljedećim lovozakupnicima zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: lovozakupnici):

1. Lovačkom društvu »Orebica« iz Krka produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 1. »KRK« (Klasa: 323-02/97-11/1, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

2. Lovačkom društvu »Kunić« iz Raba produljuje se Ugovor o zakupu prava lova i zajedničkom lovištu broj 2. »RAB« (Klasa: 323-02/97-11/2, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

3. Lovozakupniku Željku Mršiću iz Malog Lošinja produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 3. »ILOVIK« (Klasa: 323-02/97-11/3, ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

4. Lovozakupniku Josipu Vidasu iz Velog Lošinja produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 4. »VELI LOŠINJ« (Klasa: 323-02/97-11/4, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

5. Lovačkom društvu »Kamenjarka« iz Malog Lošinja produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 5. »ĆUNSKI KURILA« (Klasa: 323-02/97-11/5, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

6. Lovačkom društvu »Halmac« iz Nerezina produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 6. »NEREZINE« (Klasa: 323-02/97-11/6, ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

7. Lovačkom društvu »Orebica« iz Cresa produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 10. »CRES« (Klasa: 323-02/97-11/8, ur.broj: 2170-11-00-97- 1 od 20. prosinca 1996. godine)

8. Poduzeću »Sridnja« d.o.o. iz Unija produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 11. »UNIJE« (Klasa: 323-02/97-11/9, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

9. Lovačkom društvu »Tetrijeb« iz Čabra produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 12. »CRNA GORA« (Klasa: 323-02/97-11/10, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

10. Lovačkom društvu »Tetrijeb« iz Gerova produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 13. »KUPIČKI VRH« (Klasa: 323-02/97-11/11, ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

11. Lovačkom društvu »Srnjak« iz Fužina-Lokvi produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 14. »LIČ« (Klasa: 323-02/97-11/12, ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

12. Lovačkom društvu »Jelen« iz Skrada-Ravne Gore produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 15. »VIŠNJEVICA« (Klasa: 323-02/97-11/13, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

13. Lovačkom društvu »Vepar« iz Mrkoplja produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 16. »MRKOPALJ« (Klasa: 323-02/97-11/14, ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

14. Lovačkom društvu »Tetrijeb« iz Delnica produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 17. »PETEHOVAC« (Klasa: 323-02/97-11/15, ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

15. Lovačkoj udruzi »Vidra« iz Turka produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 18. »KUPA« (Klasa: 323-02/97-11/16, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

16. Lovačkom društvu »Jelen« iz Skrada-Ravne Gore produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 19. »RUDAČ II« (Klasa: 323-02/97-11/17, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

17. Lovačkom društvu »Jelenski jarak« iz Vrbovskog produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 20. »JELENSKI JARAK« (Klasa: 323-02/97-11/18, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

18. Lovačkom društvu »Lipov vrh« iz Severina na Kupi- Lukovdola produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 21. »LIPOV VRH« (Klasa: 323-02/ 97-11/19, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

19. Lovačkom društvu »Srndać« iz Permana produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 22. »PERMANI« (Klasa: 323-02/97-11/20, ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

20. Lovačkom društvu »Zec« iz Klane produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 23. »KLANA« (Klasa: 323-02/97-11/21, ur.broj: 2170-11-00-97- 1 od 20. prosinca 1996. godine)

21. Lovačkom društvu »Lane« iz Opatije produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 24. »MATULJI« (Klasa: 323-02/97-11/22, ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

22. Lovačkom društvu »Vinodol« iz Bribira produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 25. »VINODOL« (Klasa: 323-02/97-11/23, ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

23. Lovačkom društvu »Jelen« iz Čavala produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 26. »GROBNIK« (Klasa: 323-02/97-11/24, ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

24. Lovačkom društvu »Tuhobić« iz Krasice produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 27. »KRASICA« (Klasa: 323-02/97-11/25, ur.broj: 2170-11-00- 97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

25. Lovačkom društvu »Srndać« iz Hreljina produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 28. »HRELJIN« (Klasa: 323-02/97-11/26, ur.broj: 2170-11-00-97- 1 od 20. prosinca 1996. godine)

26. Lovačkom društvu »Lisjak« iz Kastva produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 29. »KASTAV« (Klasa: 323-02/97-11/27, ur.broj: 2170-11- 00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

27. Lovačkom društvu »Kamenjarka« iz Kukuljanova- Škrljeva produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 30. »PONIKVE-GRADINA« (Klasa: 323-02/97-11/28, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine)

28. Lovačkoj udruzi »Dubračina« iz Crikvenice produljuje se Ugovor o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj 31. »DUBRAČINA« (Klasa: 323-02/97-11/29, ur.broj: 2170-11-00-97-1 od 20. prosinca 1996. godine).

Članak 2.

Ugovori se produljuju za razdoblje od 1. travnja 2007. godine do 31. ožujka 2017. godine.

Članak 3.

Župan Primorsko-goranske županije i lovozakupnici sklopit će Dodatak Ugovoru o zakupu prava lova.

Prije sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu lova lovozakupnik je dužan dostaviti Upravnom odjelu za proračun i financije garanciju banke ili avaliranu mjenicu u iznosu godišnje lovozakupnine.

Članak 4.

Lovozakupnik je dužan, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donijeti lovnogospodarsku osnovu za zakupljeno zajedničko lovište najkasnije u roku 90 dana od dana sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu prava lova.

Lovozakupnik zajedničkog otočnog lovišta dužan je donijeti akcijski plan izlova postojeće divljači koja od prirode ne obitava na otoku najkasnije u roku 90 dana od dana sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu prava lova.

Lovozakupnik zajedničkog lovišta »Rab« obvezuje se da u roku od 6 mjeseci od sklapanja Dodatka Ugovoru zaključi sporazum sa svim lovačkim društvima na otoku Rabu radi kvalitetnijeg gospodarenja lovištem.

Ako lovozakupnik ne zaključi sporazum iz stavka 3. ovog članka, Županija će raskinuti Ugovor o zakupu prava lava u zajedničkom lovištu »Rab« istekom prve godine produljenja Ugovora.

Članak 5.

Ovom Odlukom ne mijenjaju se iznosi lovozakupnina određeni ugovorima o zakupu prava lova.

Članak 6.

Ako lovozakupnik odustane od zakupa ili ne pristupi sklapanju Ugovora ili ne donese lovnogospodarsku osnovu u roku određenom u članku 4. ove Odluke ili ne dostavi garanciju banke ili avaliranu mjenicu prije sklapanja Dodatka Ugovoru o zakupu, objavit će se javni natječaj za davanje u zakup zajedničkog lovišta za koje mu je ovom Odlukom produljen Ugovor o zakupu prava lova.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/97

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 20. prosinca 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr