SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

37.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Općinu Kostrena.

Svrha Programa je poticanje i promicanje sporta, provođenje sportske i zdravstvene kulture djece i mladih, te stvaranje uvjeta za uključivanje što većeg broja djece i mladih u

organizirane oblike sportskih aktivnosti pod stručnim vodstvom trenera i liječnika sportske medicine.

Program obuhvaća donacije sportskim klubovima i udrugama, posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, stipendiranje vrhunskih sportaša, poticanje rekreacije i ostalih aktivnosti za očuvanje zdravlja i postizanje boljih psihofizičkih sposobnosti mještana, održavanje memorijalnih sportskih turnira i drugih sportskih natjecanja i manifestacija.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog programa provode se kroz rad sportskih klubova i udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Program se sastoji od tri programske cjeline:

1. amaterski sport i rekreacija

2. manifestacije u sportu

3. vrhunski sport

U provedbu programa uključeno je stotinjak stručnih osoba koja djeluju u sportskim klubovima i udrugama (treneri, liječnici, ostali djelatnici klubova i udruga)

Članak 3.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1. u Proračunu za 2007. godinu Općina Kostrena osigurala je sredstva u iznosu od 2.601.300,00 kn za tekuće prijenose.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređena su na 17 udruga koje su se prijavile na natječaj, a kriterij za dodjelu bio je:

1. Stručni rad

1.1. Seniorski trener - profesionalac

1.2. Seniorski trener - amater

1.3. Trener juniora

1.4. Trener kadeta

1.5. Trener sportske škole

2. Troškovi natjecanja

2.1. Seniorska momčad - gostovanje

2.2. Seniorska momčad - domaćin

2.3. Juniorska momčad (gostovanje - domaćin)

2.4. Kadetska momčad (gostovanje - domaćin)

2.5. Sportska škola (vani - kući)

2.6. Troškovi međunarodnih natjecanja - vani

2.7. Troškovi međunarodnih natjecanja - kući

3. Sportska oprema

3.1. Seniorska momčad

3.2. Juniorska momčad

3.3. Kadetska momčad

3.4. Sportska škola

4. Troškovi administracije

4.1. Administrativac - amater

4.2. Administrativac - profesionalac

5. Sportska dostignuća udruga u prošloj godini

6. Ostalo

6.1. Troškovi kotizacije natjecanja u ligama

6.2. Apoteka (vitamini, lijekovi, sprejevi)

6.3. troškovi kondicionih treninga.

Članak 4.

Sredstva iz stavka 1. članka 3. ovog Programa raspoređuju se:

1. NK »POMORAC« - troškovi nabavke opreme, troškovi sudaca i delegata, honorari trenera (9), topli obrok za gostovanja i spavanje na kojima se provede više od 16 sati, putni troškovi igrača, prijevoz na prvenstvene i kup utakmice, maser, registraciju igrača, kotizacija i troškovi administracije kluba (ukupno 7 kategorija - 200 igrača)

- 1.350.000,00 kn - donacija

2. JK »GALEB« - troškovi natjecanja na temelju kalendara HJS (natjecanja u Hrvatskoj, natjecanja u inozemstvu, regata u organizaciji HJS), nabavka osnovnih sredstava (jedrilice, jedra i potrošni materijal za jedrilice), gorivo za vozila i čamce, honorari trenera i domara, članarine HJS, međunarodne članarine i režijski troškovi

- 310.000,00 kn - donacija

- 100.000,00 kn - troškovi održavanja

- 140.000,00 kn - nabavka jedrilica

3. KPA »KOSTRENA« - troškovi natjecanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, nabavka osnovnih sredstava (ronilačka oprema, ronilački kompjuteri, komplet za podvodnu fotografiju, kompresor), honorari trenera i domara i režijski troškovi

- 90.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

4. KBS »BURA« - oprema takmičara, putni troškovi za takmičenja, naknade trenerima, članarine BOXING SAVEZU, apoteka (vitamini, lijekovi, sprejevi) i režijski troškovi

- 50.000,00 kn - donacija.

5. BK »KOSTRENA« - troškovi odjeće igrača, troškovi opreme za igru, troškovi registracije, troškovi treneri, troškovi natjecanja, putni troškovi, boćarski rekviziti

- 45.000,00 kn - donacija

6. ŠRD »KOSTRENA« - takmičenja (klupska, međuopćinska, županijska, državno - seniori žene), treneri, oprema za takmičare

- 35.000,00 kn - donacija

7. KPD »INA KOSTRENA« - takmičenja u podvodnom lovu, klupska takmičenja, ekološke akcije, servis kompresora i boca, ronilačka oprema, honorar domaru

- 35.000,00 kn - donacija

8. ŠRD »INA KOSTRENA« - troškovi takmičenja (Međuopćinska, Županijska), dva klupska takmičenja i režijski troškovi

- 25.000,00 kn - donacija

9. KK »KOSTRENA« - troškovi takmičenja (klupsko, međuopćinsko, županijsko), troškovi trenera, kotizacija i oprema

- 65.000,00 kn - donacija

10. IZVIĐAČKO DRUŠTVO »SJEVER-JUG« - troškovi logorovanja i trener

- 30.000,00 kn - donacija

12. STOLNI TENIS - škola stolnog tenisa, trener i oprema

- 15.000,00 kn donacija

13. TENISKI KLUB »KOSTRENA« - škola tenisa, trener i troškovi takmičenja

- 25.000,00 kn - donacija

14. RK KVARNER - KOSTRENA - troškovi takmičenja (klupsko, međuopćinsko, županijsko), troškovi trenera, kotizacija, oprema i škola rukometa

- 80.000,00 kn - donacija

15. OK KOSTRENA - oprema, škola odbojke, trener, troškovi takmičenja

- 50.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

16. VK »JADRAN KOSTRENA« - troškovi nabave opreme, sudaca i delegata, honorari trenerima, prijevoz na prvenstvene i prijateljske utakmice i to za zimsko i ljetno prvenstvo u tri kategorije; juniori, kadeti i seniori, troškovi registracije, seminara za suce i delegate)

- 100.000,00 kn - donacija

- 12.000,00 kn - troškovi kondicionih treninga

17. ŽBK KOSTRENKE - takmičenja, oprema

- 5.000,00 kn - donacija

18. STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTAŠA

- 47.800,00 kn

19. LIJEČNIČKI PREGLEDI SPORTAŠA

- 40.000,00 kn

20. SPONZORIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA (Memorijal »Egon Polić«, Kostrenska regata, Memorijal »Zlatko Jurković«, Memorijal »Niko Medanić«, rukometni turnir, odbojkaški turnir, košarkaški turnir, Kup Sveti Nikola)

- 100.000,00 kn

21. SPONZORIRANJE ISTAKNUTIH SPORTAŠA KOSTRENE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA

- 15.000,00 kn

22. LUČICA PODURINJ

- 32.500,00 kn donacija

23. MANIFESTACIJA SPORTAŠ GODINE

- 20.000,00 kn.

Članak 5.

Stipendirat će se vrhunski sportaši Kostrene (kategorija I., II. i III.) prema Pravilniku o kategorizaciji sportaša (Odluka Hrvatskog olimpijskog odbora - 1999. godina.

Naknade za stipendiste iznosit će:

I. kategorija 1.000,00 kn

II. kategorija 800,00 kn

III. kategorija 600,00 kn.

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2007. godinu ili osoba koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 7.

Klubovi su polugodišnje dužni davati financijska izvješća. Općinsko poglavarstvo može uz pisanu suglasnost pojedinog korisnika odobrenih sredstava iz članka 4. ovog Programa, prenijeti dio neutrošenih sredstava jednog korisnika na drugog korisnika, a sve unutar ukupno odabranih sredstava za sportske organizacije. Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-49

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr