SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

36.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 14. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Općine Kostrebna za 2007. godinu (dalje: Program) utvrđuju se javne potrebe u narečenim vidovima skrbi na način da se osigura stanovnicima Općine Kostrena viši standard socijalne i zdravstvene zaštite od onog koji svojim programima osigurava država. To znači, ostvarivanje osnovnih preduvjeta za kvalitetniji život kako pojedinca tako i obitelji, a naročito uključuje obitelji i pojedince čije materijalno stanje nije dostatno za njihovo normalno funkcioniranje.

Članak 2.

Općina Kostrena financirat će Program tijekom 2007. godine u ukupnom iznosu od 2.987.000,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se na sljedeći način:

a) PROGRAM SOCIJALNE SKRBI:

- smještaj djece s posebnim potrebama 170.000,00 kn

- smještaj djece u DV »Zlatna ribica«

Kostrena 100.000,00 kn

- produženi boravak u Osnovnoj školi

Kostrena 35.000,00 kn

- pomoć u školovanju 6.000,00 kn

- učeničke marende 50.000,00 kn

- sufinanciranje stanovanja 30.000,00 kn

- sufinanciranje režijskih troškova 80.000,00 kn

- sufinanciranje troškova prijevoza 55.000,00 kn

- pomoć humanitarnim udrugama 20.000,00 kn

- pomoć u prehrani 605.000,00 kn

- pomoć obiteljima i kućanstvima

(jednokratna) 70.000,00 kn

- pomoć u slučaju smrti 6.000,00 kn

- uskršnji pokloni 5.000,00 kn

- božićni pokloni 200.000,00 kn

- dom za starije osobe 500.000,00 kn


Ukupno 1.932.000,00 kn;

b) PROGRAM JAVNOG ZDRAVSTVA

- nagrade rodiljama 75.000,00 kn

- nagrade dojiljama 50.000,00 kn

- dojenačka prehrana 115.000,00 kn

- kućna njega 160.000,00 kn

- jednokratne pelene 30.000,00 kn

- ortopedske sprave i pomagala 5.000,00 kn

- pomoć u lijekovima i sanitetskom

materijalu 45.000,00 kn

- pomoć hendikepiranim osobama

(radne terapije) 72.000,00 kn

- financiranje operativnih zahvata 15.000,00 kn

- smještaj u zdravstvenu ustanovu 25.000,00 kn

- posjete bolesnima 3.000,00 kn

- prijevoz hendikepirane djece 20.000,00 kn

- edukacija liječnika 10.000,00 kn

- vježbe protiv osteoporoze 20.000,00 kn

- tekuće donacije zdravstvenim

neprofitnim org. 30.000,00 kn

- medicinska oprema 15.000,00 kn

- pomoć KBC Rijeka 10.000,00 kn

- fizijatrijska ambulanta 5.000,00 kn

- zdravstvena zaštita žena 100.000,00 kn

- UTZ pregledi 20.000,00 kn

- kardiološki pregledi 20.000,00 kn

- pregledi urološkog i probavnog trakta 40.000,00 kn

- oftamološki pregledi 20.000,00 kn

- redoviti pregledi mamografom 60.000,00 kn

- pregledi mamograf. prema indikacijama 20.000,00 kn

- preventivna zdr. zašt. zubi djece u

DV »Zlatna ribica« 20.000,00 kn

- zdravstv. nadzor djece u

DV »Zlatna ribica« 10.000,00 kn

- psiho-soc. pomoć u DV »Zlatna ribica« 20.000,00 kn

- korektivno-medic. gimnastika učenika

OŠ Kostrena 20.000,00 kn


Ukupno: 1.055.000,00 kn

SVEUKUPNO: 2.987.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-46

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr