SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

34.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05), članka 9a. stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/ 06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi (u nastavku: Program), utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima, poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Općinu Kostrena.

Ovim Programom osiguravaju se uvjeti redovne programske aktivnosti ustanova u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika, kao i podizanje turističke ponude, i to kroz sljedeće djelatnosti:

- knjižnička djelatnost

- izdavačka djelatnost

- glazbeno scenska djelatnost

- očuvanje i njegovanje čakavskog govora

- očuvanje pomoračke tradicije

- očuvanje tradicije maškara

- pomoć udrugama.

Članak 2.

Općina Kostrena financirat će sredstvima Proračuna za 2007. godinu kulturne potrebe i aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.047.630,00 kn, od čega programe kulture s iznosom od 808.630,00 kuna te glazbeno scensku djelatnost s iznosom od 239.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa raspoređuju se korisnicima za njihovu redovnu djelatnost i za dodatne programe, kao i za programe kojih je nosilac Općina Kostrena, i to kako slijedi:

1. Javna ustanova Narodna knjižnica

Kostrena 230.630,00 kn

2. Klapa Kamik 15.000,00 kn

3. Bratovština Sv. Nikola 10.000,00 kn

- izdavanje spomenice za 135 god. 25.000,00 kn

4. Udruga pomorskih kapetana 10.000,00 kn

5. Katedra čakavskog sabora 10.000,00 kn

- tiskanje zbornika 50.000,00 kn

6. List »Naša Kostrena« 125.000,00 kn

7. Špažićari - karnevalska povorka 15.000,00 kn

8. Veli pinel 21.000,00 kn

9. UDVDR Kostrena 10.000,00 kn

10. Narodna čitaonica Kostrena 60.000,00 kn

- spomenica za 130 god. 20.000,00 kn

11. »Vali« keramika 5.000,00 kn

12. Maškarane večeri 40.000,00 kn

13. Auto relly Pariz - Bakar 2.000,00 kn

14. Investicija - nabavka opreme 60.000,00 kn

15. Sufinanciranje u kulturi 10.000,00 kn

16. Sufinanciranje organizacije MIK-a 90.000,00 kn

17. Jesen u Kostreni 100.000,00 kn

18. Proljeće u Kostreni 25.000,00 kn

19. Dani Općine 30.000,00 kn

20. Umjetnička kolonija Žurkovo 15.000,00 kn

21. Osnivanje muzeja (oprema) 25.000,00 kn

22. Sufinanciranje prijevoza udruga i župa 15.000,00 kn

23. Pomoć vjerskim zajednicama 10.000,00 kn

- dodatni program 5.000,00 kn

24. Obilježavanje državnih praznika 6.000,00 kn

25. Obilježavanje dana oslobođenja Kostrene 3.000,00 kn

26. Večer klapa u Žurkovu 5.000,00 kn

Članak 4.

Raspored sredstava iz ovog Programa vrši Jedinstveni upravni odjel po nalogu Općinskog načelnika kao izvršitelja Proračuna za 2007. godinu ili osoba koju on ovlasti, te prati njihovo namjensko korištenje.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-48

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr