SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

33.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2007. godinu, i to kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 3.175.000,00

a) Redovno održavanje 1.005.000,00

- zimska služba 100.000,00

- parkiralište Doričići 50.000,00

- uređenje prilaznog puta Šodići 70.000,00

- uređenje prilaznog puta Fufići 60.000,00

- uređenje puta pristup Trim stazi 30.000,00

- zaštitni zid - cesta za Mažeri 40.000,00

- put Paveki - prema moru 80.000,00

- uređenje stepeništa - Šojska ulica 25.000,00

- zaštitni zid u Dujmićima 30.000,00

- put Rožmanići 30.000,00

- uređenje zida kod crkve Sv. Barbara 20.000,00

- uređenje parkirališta kod crkve

Sv. Barbara 80.000,00

- čišćenje cesta (hitne intervencije) 90.000,00

- uređenje i krpanje cesta 100.000,00

- parkiralište kod groblja 100.000,00

- cesta Rožmanići (prilaz gradilištu) 30.000,00

- horizontalna i vertikalna signalizacija 70.000,00

b) Pojačano održavanje 2.170.000,00

- prilaz Rožići 30.000,00

- cesta Stogirac 300.000,00

- cesta Vrh Martinšćice - Sv. Barbara 300.000,00

- Put Barunija 120.000,00

- cesta Paličina 220.000,00

- put Maračići 150.000,00

- cesta Paveki - Urinj 400.000,00

- parkiralište Glavani 50.000,00

- parkiralište Urinj 150.000,00

- cesta Mažeri 35.000,00

- cesta Plešići 15.000,00

- autobusne stanice 50.000,00

- cesta Doričići 50.000,00

- cesta Žuknica 300.000,00

2. ODRŽAVANJE PLAŽA 200.000,00

3. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH

POVRŠINA 1.593.000,00

- dezinsekcija, deratizacija 120.000,00

- veterinarske usluge 53.000,00

- uređenje zelenih površina - hortikultura 420.000,00

- uređenje zelenih površina - čišćenje 500.000,00

- održavanje čistoće 500.000,00

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 600.000,00

a) Redovno održavanje 600.000,00

- utrošak električne energije 250.000,00

- održavanje javne rasvjete 270.000,00

- ostalo (novogodišnja rasvjeta) 80.000,00

5. ODRŽAVANJE UREĐAJA

OBORINSKE ODVODNJE 100.000,00

6. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 50.000,00

7. ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 770.000,00

- plaža za invalide 40.000,00

- sanacija obale Mikulova kava 100.000,00

- sanacija obale Melić 50.000,00

- lukobran Stara voda 250.000,00

- riva Žurkovo 30.000,00

- pasarela Galeb 50.000,00

- obalni put 80.000,00

- ograde i tuševi 80.000,00

- sanitarni čvorovi 80.000,00

- lukobran Lučice Podurinj 10.000,00


U K U P N O: 6.488.000,00

Članak 2.

Ukupna sredstva iz članka 1. Programa, osiguravaju se iz komunalne naknade, naknade za koncesijska odobrenja, iz Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora po posebnim propisima.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-45

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr