SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

32.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2007. godinu, za:

- odvodnju otpadnih voda

- groblja

- vodoopskrbu

- nerazvrstane ceste

- javne površine

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka određuje se popis građevina s procjenom troškova za gradnju, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnosti.

Članak 2.

I. Gradnja objekata i uređaja za odvodnju

i pročišćavanje otpadnih voda 900.000,00

1. Nastavak gradnje kanalizacijskog kolektora

Vrh Martinšćice za fekalne vode 600.000,00

2. Oborinske vode 300.000,00

II. Gradnja groblja 3.600.000,00

1. Izgradnja mrtvačnice - groblje Sv. Lucija 3.600.000,00

III. Gradnja objekata i uređaja opskrbe

pitkom vodom 1.050.000,00

1. Vodovod Doričići 200.000,00

2. Vodovod Dujmići 75.000,00

3. Vodovod Mažeri 125.000,00

4. Vodovod Plešići 250.000,00

5. Vodovod Fufići 150.000,00

6. Vodovod Šubati 150.000,00

7. Vodovod Stara voda 100.000,00

IV. Gradnja nerazvrstanih cesta 2.000.000,00

1. Cesta Žurkovo 2.000.000,00

V. Gradnja javnih površina 1.100.000,00

1. Urinj 100.000,00

2. Glavani 100.000,00

3. Paveki 100.000,00

4. Žuknica 100.000,00

5. Trg crkve Lucije 700.000,00

VI. Javna rasvjeta 350.000,00

1. Urinj kružni tok 100.000,00

2. Obalna šetnica 250.000,00


U K U P N O: 9.000.000,00 kn

Članak 3.

Ukupna sredstva Programa iz članka 2. Programa osiguravaju se iz komunalnog doprinosa, iz Proračuna Općine Kostrena i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-44

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr