SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

31.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine, donosi

ODLUKU
o trećoj izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 38/05, 22/05 i 31/06) i glasi:

»Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2006. godinu i to kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 940.000,00

1.a. Redovno održavanje 870.000,00

1.a.1. Sukladno Ugovoru o održavanju, a temeljem plana za 2006. godinu 870.000,00

1.b. Pojačano održavanje 70.000,00

1.b.1. Cesta Rožići (radovi iskopa, izrade tamponskog sloja, rubnjaka i dijela asfalta) 50.000,00

1.b.2. Cesta Vrh Martinšćica - Sv. Barbara (proširenje cesta, izrada nogostupa i rubnjaka) 20.000,00

2. ODRŽAVANJE PLAŽA 212.000,00

2.1. Sezonsko čišćenje plaža 192.000,00

2.2. Manje intervencije na području plaža 20.000,00

3. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA 1.127.000,00

3.a. Redovno održavanje 1.127.000,00

3.a.1. Provedba mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije 105.000,00

3.a.2. Usluge higijeničara i veterinara 60.000,00

3.a.3. Hortikulturno uređenje zelenih površina 355.000,00

3.a.4. Uređenje i čišćenje zelenih površina 557.000,00

3.a.5. Dječja igrališta 50.000,00

4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I JAVNIH POVRŠINA 500.000,00

4.1. Čišćenje javno-prometnih površina 500.000,00

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 740.000,00

5.1. Utrošak električne energije 370.000,00

5.2. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 310.000,00

5.3. Ostale nespomenute usluge 60.000,00

6. ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 1.007.000,00

6.1. Obalni put 126.000,00

6.2. Uređenje sunčališta SMOKVINOVO 30.000,00

6.3. Popravak i sanacija ograde šetnice i tuševa 100.000,00

6.4. Sanitarni čvorovi 26.000,00

6.5. Sanacija stijenskog pokosa uvale Podumboka 725.000,00

7. ODRŽAVANJE GROBLJA 11.400,00

7.1. Tekuće održavanje groblja 11.400,00


UKUPNO: 4.537.000,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-39

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr