SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

29.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 14. prosinca 2006. godine, donosi

ODLUKU
o četvrtoj izmjeni Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom članak 2. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ 38/05, 15/06, 22/06 i 31/06), mijenja se i glasi:

I. Gradnja objekata i uređaja za odvodnju

i pročišćavanje otpadnih voda 2.387.000,00

1. Izgradnja kanalizacijskog kolektora

i ogranaka kanalizacijskog sustava

Sv. Lucija 1.182.000,00

2. Izgradnja kanalizacijskog kolektora i

priključaka kanalizacijskog sustava

Žuknica 1.205.000,00

II. Gradnja groblja 26.000,00

1. Izgradnja mrtvačnice - groblje Sv. Lucija 26.000,00

III. Gradnja objekata i uređaja opskrbe

pitkom vodom 869.000,00

1. Izgradnja vodovoda Glavani - Fufići 676.000,00

2. Vodovod Paveki 69.000,00

3. Program voda 3 124.000,00

IV. Gradnja nerazvrstanih cesta 1.400.000,00

1. Nerazvrstana cesta unutar Poslovne

zone Šoići 1.400.000,00

V. Gradnja objekata i uređaja javne rasvjete 200.000,00

1. Izgradnja mreže javne rasvjete unutar

Poslovne zone Šoići 200.000,00


UKUPNO: 4.882.000,00

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-02-40

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr