SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA KOSTRENA
134

28.

Na temelju članka 37. stavak 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića »Zlatna ribica«

I.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« imenuje se INGRID LONČARIĆ, diplomirani pedagog profesor.

II.

Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 29. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-05/06-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-06-37

Kostrena, 14. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr