SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
OPĆINA ČAVLE
134

38.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 16. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 03/06 - pročišćen tekst), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine« PGŽ broj 28/ 06) u članku 49. , stavak 1., mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba Uprave groblja ako:

- ne vodi grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području Općine, te registar umrlih osoba s potrebitim dodacima;

- se ne brine o uređenju i održavanju groblja na temelju programa održavanja groblja.«

Članak 2.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se:

- korisnik grobnog mjesta ukoliko se i unatoč opomeni od strane Uprave groblja ne brine o održavanju grobnog mjesta;

- fizička osoba koja postupa protivno članku 31. ove Odluke.«

Članak 3.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba odnosno u iznosu od 200,00 kuna fizička osoba koja izvodi radove na groblju protivno članku 40., 42., i 45. ove Odluke.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 4.

Članak 52., mijenja se i glasi:

»Globom u iznosu od 200,00 kuna, kaznit će se fizička osoba ako:

- prije izgradnje nadgrobnog spomenika nije ishodovala suglasnost Uprave groblja;

- se ne pridržava pravila ponašanja propisanih odlukom iz članka 53. i 54. ove Odluke;

- grobno mjesto ne održava na način propisan člankom 33. ove Odluke.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2170-03-06-01-6

Čavle, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr