SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

65.

Na temelju članka 39. stavak 3. i 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03),

članka 6. stavak 3. točka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju
Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Članak 1.

ALEN ANDREŠKIĆ, dipl. oec., razrješuje se dužnosti člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

Članak 2.

Za člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja imenuje se PETAR VALOVIČIĆ, ing.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-71

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr