SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

63.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Na

rodne novine« broj 71/06) te članaka 22. i 81. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko Vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba Grada Raba u športu za 2006. godinu

Članak 1.

U II. Izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu (u daljnjem tekstu:Proračun), osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u športu na području Grada Raba, u ukupnom iznosu od 930.670,00 kuna, a u skladu sa dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak 2.

Programom javnih potreba Grada Raba u športu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Rab, a u svezi:

- djelovanja športskih klubova i udruga,

- stručnog rada u športu,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad športskim priredbama i natjecanjima,

- poticanje i promicanje športa,

- športsko-rekreativnih aktivnostima građana,

- materijalnih troškova održavanja športskih objekata,

- materijalnih troškova izgradnje športskih objekata.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.06.


Program/projekt/aktivnost Proračun / 3

Pozi- Račun iz O P I S

cija računskog

plana


Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, PROSTORNO PLANIRANJE

I JAVNE POTREBE

Glava: 250 SPORT

Program Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 15.000,00

Aktivnost Investicijsko održavanje sportskih igrališta 15.000,00

331 3232 Održavanje sportskih igrališta 15.000,00

330 3821 Opremanje teretane u zgradi kajak kluba Rab 0,00

Program Tekuće donacije neprofitnim organizacijama 889.400,00

Aktivnost Sportske udruge i manifestacije 889.400,00

312 3811 Boćarski klub Albatros 20.000,00

313 3811 Bridge klub Rab 5.000,00

322 3811 Bruto plaća za oružara NK Rab 85.000,00

328 3811 Donacija trenerima sportskih klubova 50.000,00

308 3811 Kajak klub Rab 135.000,00

309 3811 Karate klub Enpi 50.000,00

327 3811 Košarkaški klub 45.000,00

323 3811 KPA Amfora 20.000,00

318 3811 Lovačko društvo Kuna 5.000,00

317 3811 Lovačko društvo Kunić 15.000,00

315 3811 Malonogometni klub Rab 20.000,00

314 3811 Moto sport klub Rab 20.000,00

321 3811 NK Rab 240.000,00

326 3811 Odbojkaški klub 50.000,00

325 3811 Ostale sportske manifestacije (odbojka na pijesku...) 10.000,00

324 3811 Planinarsko društvo Kamenjak 10.000,00

329 3811 Plivački maraton 9.400,00

316 3811 Sportsko društvo Kampor 15.000,00

320 3811 SRK Dolin 15.000,00

311 3811 Tenis klub Rab 15.000,00

319 3811 Vaterpolo klub Arba 10.000,00

310 3811 Ženski rukometni klub Rab 45.000,00

Program Izgradnja sportskih objekata 26.270,00

Kapitalni projekt Izgradnja sportskih objekata 26.270,00

332 4111 Zemljište za svlačionice 0,00

332.1 4212 Rasvjeta na nogometnom igralištu Blato 26.270,00


Članak 4.

Sredstva iz članka 3. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju športskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje i izgradnju športskih objekata.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, te prati njihovo namjensko korištenje, i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba.

Članak 6.

Korisnici sredstva za šport dužni su do 15. ožujka tekuće godine Upravnom odjelu za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-63

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr