SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

58.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), Programa za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/ 06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2007. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos 5.000.000,00

2. naknada za priključke 360.000,00

3. ostali proračunski prihodi 300.000,00


UKUPNO: 5.660.000,00

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 3.150.000,00

Izvor: komunalni doprinos 3.150.000,00

1.Projektna dokumentacija za uređenje
javnih površina 20.000,00

2. Uređenje javne površine Palit (Škver) 50.000,00

3. Uređenje šetnice Sv. Eufemije-Guščići 100.000,00

4. Uređenje i opremanje gradskog sata 20.000,00

5.Uređenje šetnice ispod Grada
(kom. infr. I faza) 100.000,00

6.Popločenje ulice Dinka Dokule 194.125,00

7.Projekt izgradnje i uređenje okoliša
Dječjeg vrtića 1.015.875,00

8.Radna zona Mišnjak (proj. dokument.
i kom. infr.) 1.650.000,00

B) NERAZVRSTANE CESTE 1.390.000,00

Izvor: komunalni doprinos 1.390.000,00

1.Projektna dokumentacija za sanaciju
Donje ulice 200.000,00

2.Uređenje i rekonstrukcija ceste
Markunići-Matkići-Mućel 100.000,00

3. Uređenje nogostupa Vatrogasni dom-Snuga 250.000,00

4. Uređenje nogostupa III Padova-Matići 200.000,00

5. Uređenje protupožarnih prosika 40.000,00

6. Uređenje ceste Imperial-Škver 50.000,00

7. Uređenje puta Sv. Ilija-Barčići 50.000,00

8.Izgradnja pristupne ceste za zbrinjavanje
kom. otpada-Sorinj 500.000,00

C) JAVNA RASVJETA 390.000,00

Izvori: komunalni doprinos 390.000,00

1. Proširenje javne rasvjete 300.000,00

2. Oprema za novogodišnju rasvjetu 20.000,00

3. Prava korištenja priključaka 70.000,00

D)ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA 660.000,00

Izvori: ostali proračunski prihodi 300.000,00

naknada za priključke 360.000,00

1.Kanalizacijski sustav »Draga«
Izrada glavnih projekata i izgradnja II. faze 360.000,00

2.Kanalizacijski sustav »Rab«
Izrada glavnog projekta 100.000,00

3.Izgradnja vodotoka i oborinskih kanala
u Palitu 200.000,00

E) GROBLJA 70.000,00

Izvori: komunalni doprinos 70.000,00

1.Izrada projekata za izgradnju mrtvačnica 70.000,00

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Raba.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-68

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr