SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

55.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), Programa za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/ 06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006., donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2006. godini

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređeja komunalne infrastrukture u 2006. godini (»Službene novine« PGŽ, broj 4/06) mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos 7.000.000,00

2. naknada za priključke 400.000,00

3. ostali proračunski prihodi 648.310,00


UKUPNO: 8.048.310,00

Članak 2.

Člana 3. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 3.127.345,00

Izvor: komunalni doprinos 3.127.345,00

1. Uređenje šetnice »Petrac« 150.150,00

2.Sanacija i uređenje gradskog parka
»Komrčar« 225.700,00

3. Uređenje javne površine »Rtić« - Lopar 99.980,00

4. Uređenje šetnica 100.000,00

5. Uređenje i opremanje gradskog sata 30.900,00

6. Uređenje šetnice Sv. Eufemija - Guščići 600.000,00

7. Uređenje šrtnice »Veli Mel« 49.540,00

8. Sanacija gradskih zidina »Tarljun« 110.200,00

9. Sanacije javnog WC 200.000,00

10. Uređenje ulice Dinka Dokule 182.500,00

11.Otkup zemljišta za igralište
u Mundanijama 325.880,00

12. Izrada karte buke 83.000,00

13. Uređenje okoliša sportske dvorane 969.495,00

B) NERAZVRSTANE CESTE 2.908.920,00

Izvori: komunalni doprinos 2.908.920,00

1.Uređenje parkirališta Palit- Pjaca 91.300,00

2.Asfaltiranje nerazvrstanih cesta prema
prioritetu 300.000,00

3.Uređenje nogostupa III Padova-Petrac
u suradnji sa ŽUC) 200.000,00

4. Asfaltiranje ceste Sv. Ilija - Panorama 89.830 ,00

5. Asfaltiranje ceste Barčevo - Vršani 97.660,00

6. Asfaltiranje ceste u Loparu 80.630,00

7. Asfaltiranje ceste Grpe u Barbatu 46.510,00

8.Sanacija i uređenje ceste Mućel
- Markunići - Matkići 239.000,00

9. Uređenje ceste Barčići- Sv. Ilija 120.100,00

10. Uređenje nogostupa Mlin - Snuga - projekt 55.000,00

11. Asfaltiranje ceste u Barbatu 211.330,00

12. Asfaltiranje ceste Montani - Snuga 71.450,00

13. Asfaltiranje cesta u Banjolu 428.510,00

14. Asfaltiranje cesta u Sup. Dragi 108.270,00

15. Asfaltiranje cesta Mundanije 60.390,00

16. Asfaltiranje cesta Palit 157.940,00

17.Uređenje platoa između II i III Padova
(zid, sunčalište) 150.000,00

18. Palit kružni tok, 3. traka 300.000,00

19. Spoj cesta Barčevo - otkup zemljišta 100.000,00

C) JAVNA RASVJETA 468.630,00

Izvori: komunalni doprinos 468.630,00

1.Proširenje javne rasvjete prema
prioritetima MO 200.000,00

2. I Padova rasvjetni stupovi 50.000,00

3.Premještanje javne rasvjete iz nogometnog
igrališta 50.000,00

4. Proširenje javne rasvjete u Loparu 168.630,00

D) OPSKRBA PITKOM VODOM 667.790,00

Izvori: naknada za priključke 350.000,00

ostali proračunski prihodi 317.790,00

1.Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda
- lokalnih 46.750,00

2.Rekonstrukcija precrpne stanice »Stinica« 621.040,00

E)ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA 380.520,00

Izvori: naknada za priključke 50.000,00

ostali proračunski prihodi 330.520,00

1.Kanalizacijski sustav »Draga«
Hidrografski istraživački radovi 80.520,00

2.Oborinske vode i kanalizacija
Idejni projekt odvodnje oborinskih voda
Palit, geodetska izmjera 250.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija lokalne
kanalizacije 50.000,00

F) GROBLJA 495.105,00

Izvor: komunalni doprinos 495.105,00

1.Kupnja zemljišta za proširenje groblja
Lopar 52.000,00

2.Uređenje groblja, Kampor, Sup Draga 343.105,00

3.Uređenje mrtvačnica Lopar, Kampor,
Mundanije 100.000,00

Članak 3.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-66

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr