SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

50.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donosi

FUNKCIJSKU KLASIFIKACIJU
Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu

Članak 1.

Funkcijska klasifikacija Konsolidiranog proračuna grada Raba za 2007. godinu sastoji se od:

Funkcijska klasifikacija proračuna 2007 / 1

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Funkcijska klasifikacija Konsolidiranog proračuna grada Raba za 2007. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-61

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing. v. r.

 

Funkcijska klasifikacija Konsolidiranog   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr