SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

49.

Na temelju članka 30. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donosi

KONSOLIDIRANI PRORAČUN
Grada Raba za 2007. godinu

OPĆI DIO

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2007. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-57

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

Konsolidirani proračun Grada Raba za 200  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr