SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD RAB
134

46.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 22. Statuta grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2006. godine, donosi

FUNKCIJSKU KLASIFIKACIJU
Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu

Članak 1.

Funkcijska klasifikacija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu sastoji se od:

Funkcijska klasifikacija proračuna 2006 / 3

52.174.202,00

planirani iznos


01 Opće javne usluge 13.285.943,00

011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 13.285.943,00

0111 Izvršna i zakonodavna tijela 13.285.943,00

03 Javni red i sigurnost 1.287.310,00

032 Usluge protupožarne zaštite 1.287.310,00

0320 Usluge protupožarne zaštite 1.287.310,00

04 Ekonomski poslovi 4.280.350,00

045 Promet 3.954.730,00

0451 Cestovni promet 3.954.730,00

049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 325.620,00

0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 325.620,00

05 Zaštita okoliša 10.261.870,00

052 Gospodarenje otpadnim vodama 4.488.920,00

0520 Gospodarenje otpadnim vodama 4.488.920,00

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 5.772.950,00

0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 5.772.950,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3.121.775,00

061 Razvoj stanovanja 167.000,00

0610 Razvoj stanovanja 167.000,00

063 Opskrba vodom 667.790,00

0630 Opskrba vodom 667.790,00

064 Ulična rasvjeta 1.651.880,00

0640 Ulična rasvjeta 1.651.880,00

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 635.105,00

0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 635.105,00

07 Zdravstvo 773.000,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 773.000,00

0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 773.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 5.030.551,00

081 Službe rekreacije i sporta 930.670,00

0810 Službe rekreacije i sporta 930.670,00

082 Službe kulture 4.099.881,00

0820 Službe kulture 4.099.881,00

09 Obrazovanje 12.625.988,00

091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 12.625.988,00

0911 Predškolsko obrazovanje 8.509.538,00

0912 Osnovno obrazovanje 4.116.450,00

10 Socijalna zaštita 1.507.415,00

107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim

programima 1.162.415,00

1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim

programima 1.162.415,00

109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 345.000,00

1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 345.000,00


Članak 2.

Funkcijska klasifikacija Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2006. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 011-03/06-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-06-55

Rab, 8. prosinca 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr