SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 50. Srijeda, 20. prosinca 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
134

66.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 15. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o preoblikovanju »Centra za mediteransku poljoprivredu
Primorsko-goranske županije« u »Centar za održivi
razvoj otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja prihvaća Odluku o promjeni osnivača, naziva, sjedišta, djelatnosti i sastava upravnog vijeća Ustanove »Centar za mediteransku poljoprivredu Primorsko-goranske županije«, Odluku o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« i Odluku o imenovanju privremenog ravnatelja Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Malog Lošinja za potpisivanje dokumenata o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 022-06/06-01/26

Ur. broj: 2213/01-01-06- 6

Mali Lošinj, 15. prosinca 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr