SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

43.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 111/97 i 24/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu za 2007. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Općinu Ravna Gora, a u svezi:

- promicanja i poticanja sporta u cjelini,

- djelovanja sportskih udruga,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- sportsko - rekreativnim aktivnostima građana,

- održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 268.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

-sufinanciranje troškova natjecanja izvannastavnih skupina od školskih do državnih natjecanja, kako slijedi:

Znanost mladima:biologija, fizika, zemljopis, matematika,
hrvatski i engleski jezik, vjeronauk

Ekolozi
Likovnjaci
Glazbena radionica
Literati
Scenska družina
Filolozi
Novinari
ŠŠK: odbojka, stolni tenis, košarka, šah, atletika
Promet
Astronomi
Vunarska radionica
Učenička zadruga


2.500,00

1.500,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
1.300,00
1.000,00
1.500,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

- sufinanciranje opremanja informatičke učionice

2.500,00

U K U P N O:

49.575,00

 

Naziv udruge

Iznos

Namjena

TSK »Ravnogorac« Ravna Gora

26.000,00
12.000,00
30.000,00
11.800,00
5.200,00

- troškovi trenera
- troškovi pomoćnog trenera
- nabava skijaške opreme
- materijalni troškovi nastupa na natjecanjima
- najamnina za poslovni prostor

Ukupno:

85.000,00

 

Šah klub »Goranka« Ravna Gora

3.000,00
2.400,00
12.600,00

- naknade za stručni rad
- najamnina za poslovni prostor
- materijalni troškovi nastupa na natjecanjima

Ukupno:

18.000,00

 

Članak 4.

Općina Ravna Gora će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja, te redovno održavati sportske objekte iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od općeg su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2007. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu.

Članak 7.

Nositelji programa dužni su za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/18

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr