SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

41.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području društvene brige o djeci
predškolske dobi za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Ravna Gora koji se ostvaruje putem programa organiziranog predškolskog odgoja.

Članak 2.

Na temelju potreba i interesa stanovnika te financijskih mogućnosti Općine Ravna Gora, Podružnica predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora provodi organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem 10-satnog primarnog programa za jednu skupinu od 28-ero djece.

Članak 3.

Način ostvarivanja programa i njihova kvaliteta sukladni su propisanim normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita, broj djece u skupini i sl.).

Članak 4.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2007. godinu sredstva za Podružnicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića osiguravaju se Proračunom Općine Ravna Gora za 2007. godinu u iznosu od 275.077,00 kuna za sljedeće namjene:

Namjena

Iznos

- bruto plaće za redovan rad:- odgojitelj - 2 djelatnika
- spremačica - 0,5 djelatnika
- kuharica - 5/8 djelatnika
- tajnik
- računovođa
- domar
- ravnatelj

174.343,00
23.144,00
26.804,00
4.404,00
3.611,00
3.034,00
7.853,00

- ostale naknade zaposlenima: božićnica, regres, dar djeci

8.272,00

- glazbena, engleska i informatička radionica

7.900,00

- naknade za prijevoz na posao i s posla

13.900,00

- intelektualne i ostale usluge

1.812,00

SVEUKUPNO:

275.077,00

Članak 5.

Sredstva za prehranu djece i podmirenje materijalnih izdataka osiguravaju se učešćem roditelja u cijeni usluge u iznosu od 136.400,00 kuna za sljedeće namjene:

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom poglavarstvu Ravna Gora.

Članak 7.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/16

Ur. broj: 2112/07-01-06-4

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr