SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

40.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni

tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u provođenju socijalnog programa
za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u provođenju socijalnog programa osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava, te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 238.516,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 25.000,00

- sufinanciranje Savjetovališta za roditelje 12.000,00

- oprema za novorođenčad 20.000,00

- ostale naknade 2.000,00

- socijalne stipendije 35.000,00

- program zdravstvene knjižice djeteta 306,00

- sufinanciranje programa »Rano otkrivanje

raka dojke« 18.050,00

- naknade za troškove stanovanja 18.000,00

- naknada za ogrjev 6.160,00

- poklon-paketi djeci 20.000,00

- pomoć bolesnim i starijim osobama 50.000,00

- prehrana učenika 32.000,00


Ukupno: 238.516,00 kuna.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi.

Doznake sredstava korisnicima vršit će se na temelju odluka Općinskog poglavarstva.

Članak 5.

Za izvršenje ovog Programa osnovica je Socijalni program Općine Ravna Gora i Pravilnik o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/17

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr