SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

38.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2007. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja, opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirati će se iz sredstava prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,

zelenih i ostalih javnih površine 50.000,00

2. idejno rješenje parka Stara Sušica 40.000,00


ukupno kuna 90.000,00.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz komunalnog doprinosa, naknada za koncesije i prihoda od prodaje građevinskog zemljišta za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje odvodnje atmosferskih voda

Ul. I. G. Kovačića 299-291 u Ravnoj Gori

(cesta Ž 5034) 240.000,00


ukupno kuna 240.000,00.

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1. rekonstrukcija javne rasvjete u Ravnoj Gori, ulice

Vatrogasna - Kralja Tomislava 20.000,00


ukupno kuna 20.000,00.

Članak 5.

Građenje groblja financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1. pojačano održavanje groblja Kupjak 155.000,00


ukupno kuna 155.000,00.

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirati će se iz kapitalnih potpora državnog i županijskog proračuna i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje izgradnje vodovoda

Poljička kosa 900.000,00


ukupno kuna 900.000,00.

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirati će se iz kapitalnih potpora državnog i županijskog proračuna i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih kolektora

sustava javne odvodnje Ravne Gore 1.000.000,00


ukupno kuna 1.000.000,00.

Članak 8.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. komunalni doprinos 300.000,00

2. doprinos za šume 400.000,00

3. kapitalne pomoći iz državnog proračuna 500.000,00

4. kapitalne pomoći iz županijskog

proračuna 1.000.000,00

5. naknade od koncesije 9.100,00

5. prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 195.900,00


ukupno kuna 2.405.000,00.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/43

Ur. broj: 2112/7-01-06-2

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr