SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

37.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18 Statuta Općine Ravna Gora (Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Glavnog plana razvoja turizma
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora prihvaća Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije kao osnovni strateški dokument kojim se želi potaknuti razvoj turizma u Županiji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 334-01/06-01/6

Ur. broj: 2112/07-01-06-8

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr