SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA RAVNA GORA
134

36.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o Proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora
za 2006. godinu

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2006. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 38/ 05, 12/06 i 38/06 ) mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Ravna Gora za 2006. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/20

Ur. broj: 2112/07-01-06-3

Ravna Gora, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Odluka o trećoj izmjeni dopuni Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr