SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA PUNAT
134

43.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06 i 10/06) i članka 28. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini

I.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Punat u 2007. godini, vrsta poslova održavanja te financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa, kako slijedi:

ELEMENTI PROGRAMA

PROCJENA U KN

I) PRIHODI

2.095.400,00

1. Prihod od komunalne naknade

1.300.000,00

2. Dio boravišne pristojbe

180.000,00

3. Dio od zakupa javnih površina

160.400,00

4. Dio naknada od koncesija i godišnjih naknada za održavanje groblja

155.000,00

5. Potpora Turističke zajednice Općine Punat

300.000,00

II) AKTIVNOSTI - IZDACI

2.095.400,00

1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a.Čišćenje javnih površina prema unaprijed dogovorenom održavanju i pometanju javnih površinama unutar određenih ciklusa te prema potrebi. Čišćenje i pometanje se obavlja strojno i ručno.

b.Odvoz smeća s malim vozilom obuhvaća:
- pražnjenje košarica i kontejnera,
- odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće.

c.Održavanje nerazvrstanih cesta čini:
- čišćenje prometnica (uklanjane pijeska, čišćenje rigola, uz rub košenje raslinja, tretiranje pesticidima),
- u izvanrednim okolnostima uklanja se snijeg i led te obavlja posipanje javnih površina pijeskom, sipinom i solju.

d.Uređenje i čišćenje plaža obuhvaća:
- uklanjane i odvoz smeća,
- uklanjanje nanijetog otpada,
- uklanjanje kamenja sa šljunčanog dijela plaža.

e.Održavanje oborinske kanalizacije:
- Čišćenje vodolovnih šahti i cijevi.

526.000,00

2. VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
a. dobava novih i zamjena oštećenih prometnih znakova
b. postavljanje prometnih znakova sa stupovima
c. postavljanje znakova privremene regulacije prometa
d. označavanje horizontalne signalizacije

50.000,00

3. ODRŽAVANJE DEPONIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
a. plaćanje dežurnog radnika na deponiji kod Lovačkog doma
b. uređenje i poravnavanje deponije

75.000,00

4. ODRŽAVANJE GROBLJA
a. čišćenje groblja sa košnjom (2x godišnje)
b. jednokratno pojačano čišćenje i odvoz smeća sa i oko groblja u Staroj Baški

10.000,00

5. ODVOZ PRIKUPLJENOG OTPADA SA JAVNIH POVRŠINA NA DEPONIJU
a. odvoz prikupljenog krupnog otpada iz velikih kontejnera-baja

85.400,00

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
a. utrošak električne energije
b. tekuće održavanje
c. božićno-novogodišnja iluminacija

370.000,00

7. OSTALE KOMUNALNE USLUGE
a. održavanje ribarnice, javnih sanitarija
b. održavanje dječjih igrala, klupa i koševa za otpad
c. održavanje parkirališta

70.000,00

8. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
a. usluge mjera DDD s nadzorom
b. usluge veterinarske stanice (uklanjanje leševa životinja, sanitarni pregled ribarnice i sl.)

65.000,00

II.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-06-11

Punat, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Milan Mrakovčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51521&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr