SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA PUNAT
134

42.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06 i 10/06) i članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2007. godini

I.

Ovim Programom iskazuju se financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme s procjenom troškova na području Općine Punat u 2007. godini, kako slijedi:

ELEMENTI PROGRAMA

PROCJENA U KN

I) PRIHODI

5.300.000,00

1. Ustupljeni dio poreza na dohodak

1.000.000,00

2. Prihodi od komunalnog doprinosa

2.730.000,00

3. Naknade za priključak na objekte komunalne infrastrukture

300.000,00

4. Boravišna pristojba

420.000,00

5. Namjensko povećanje cijene vode i deponije

420.000,00

6. Prodaja zemljišta u vlasništvu Općine

430.000,00

II) AKTIVNOSTI - IZDACI

5.300.000,00

1. ZELENE POVRŠINE

750.000,00

1.1. Park ispred zgrade pošte

500.000,00

1.2. Kružni tok kod zgrade ribarnice

250.000,00

2. NERAZVRSTANE CESTE

150.000,00

2.1. Proširenje puta za groblje i uređenje križanja prema ul. Pešćivica

120.000,00

2.2. Dovršenje radova u ulici Drena

30.000,00

3. OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADNJU KOMUNALNIH OBJEKATA I UREĐAJA

360.000,00

4. JAVNA RASVJETA

164.000,00

4.1. Ulica Drena

19.000,00

4.2. Ulica Jagorika

9.000,00

4.3. Ulica Guvnić

5.000,00

4.4. Ulica Pešćivica

9.000,00

4.5. Ulica Frankopanska

23.000,00

4.6. Ulica Pod topol

14.000,00

4.7. Šetalište I. Brusića

35.000,00

4.8.Izmjena podzemnog kabela na Šetalištu I. Brusića od crkvice Sv. Nikole do pješačkog odvojka za Krčku ulicu

50.000,00

5. FEKALNA KANALIZACIJA

2.200.000,00

5.1. Ulica Drena i Ulica Matije Gupca

296.000,00

5.2. Ulica Stari klanac

525.000,00

5.3. Ulica Klančić

1.154.000,00

5.4. Ulica Drena i ulica Pasjak

225.000,00

6. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

200.000,00

6.1.Dio ulice Obala od hotela »Park« do slastičarnice »Oaza« (rov se koristi i za polaganje kanalizacijskih cijevi )

200.000,00

7. VODOOPSKRBA I DEPONIJA OTOKA KRKA

880.000,00

7.1. Vodoopskrba otoka Krka (dio iz toč. 1. Prihoda)

460.000,00

7.2. Deponija otpada i vodoopskrba (iz toč. 5. Prihoda)

420.000,00

8. NABAVA OPREME

80.000,00

8.1. Pročistač otpadnih - fekalnih voda (otplata kredita)

80.000,00

9. NASELJE STARA BAŠKA

516.000,00

9.1.Proširenje groblja u Staroj Baški (izrada potpornih zidova s nasipanjem zemlje za proširenje grobnih polja)

150.000,00

9.2. Proširenje prilaznog puta za groblje u Staroj Baški širine 3 m

150.000,00

9.3. Dovršenje mrtvačnice groblja u Staroj Baški

40.000,00

9.4. Interpolacija ulaza i izlaza kod crkve Svih Svetih (ispravak šiljastog kuta)

40.000,00

9.5. Izrada potpornog zida južno od »Popove kuće« d=15 m

50.000,00

9.6. Otkup zemljišta za proširenje groblja u Staroj Baški

70.000,00

9.7. Javna rasvjeta

16.000,00

II.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-06-10

Punat, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Milan Mrakovčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51521&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr