SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA PUNAT
134

41.

Na temelju članka 37. točka 9. i 12. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 3. i 4. Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine« broj 39/95 i 64/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 16. sjednici 11. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Puntarske zaklade za starije osobe

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Puntarske zaklade za starije osobe (»Službene novine« PGŽ broj 11/06), naslov Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o osnivanju Puntarske zaklade za starije i nemoćne osobe«

Članak 2.

U članku 1. stavak 1. Odluke, iza riječi »starije« dodaju se riječi: »i nemoćne«.

Članak 3.

U članku 2. stavak 2. Odluke, iza riječi »starije« dodaju se riječi: »i nemoćne«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. Odluke, riječi: »Ivana Strčić iz Punta, Krčka 39« se brišu, a umjesto njih upisuju se riječi: »Vesna Juzbašić iz Njivica, Cvjetni trg 10.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-06-9

Punat, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Milan Mrakovčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51521&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr