SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA PUNAT
134

40.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 16. sjednici 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o ustroju
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (SN PGŽ 26/01 i 25/03), članak 4. mijenja se i glasi:

»Općinsko poglavarstvo donosi akte o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, pravima i obvezama službenika, vrednovanju, plaćama i drugim materijalnim pravima službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2., članku 10. i članku 11. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Slu

žbene novine« broj 26/01 i 25/03), riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 3.

U članku 8. Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine« broj 26/01 i 25/ 03), riječi »predsjednik Vijeća« zamjenjuju se riječima »općinski načelnik«, a riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinsko poglavarstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-06-8

Punat, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Milan Mrakovčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr