SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA PUNAT
134

39.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 16. sjednici 11. prosinca 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 9/02 i 32/04), u članku 9. stavak 1., riječi »Općinsko vijeće« zamjenjuju se riječima »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 2.

U Odluci o komunalnom doprinosu («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01, 9/02 i 32/04), u članku 15., stavak 1., riječ »pravomoćnosti« zamjenjuje se riječju »konačnosti«, a broj »10« zamjenjuje se brojem »15«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur.broj: 2142-02-01-06-7

Punat, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Milan Mrakovčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51521&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr