SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA PUNAT
134

36.

Na temelju i članka 37. točka 12. Statuta Općine Punat (»Službene novine« PGŽ broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 12. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05), člankom 12. stavak 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i člankom 8. stavak 1. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) Općinsko vijeće Općine Punat, na 16. sjednici 11. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Ustanove
»Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«

I.

Općina Punat prihvaća Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

II.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Mladen Juranić, da u ime Općine Punat potpiše Sporazum o osnivanju Ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/8

Ur. broj: 2142-02-01-06-4

Punat, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Potpredsjednik

Općinskog vijeća

Milan Mrakovčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51521&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr