SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 49. Petak, 15. prosinca 2006.
OPĆINA PUNAT
134

33.

Temeljem članka 55. i 61. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), članka 9. i 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine donosi

PLAN PRORAČUNA
Općine Punat za 2007. godinu

Članak 1.

Plan Proračuna Općine Punat za 2007. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Plan proračuna Općine Punat za 2007. godinu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/5

Ur. broj: 2142-02-02-06-1

Punat, 11. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Dragutin Žic, dipl. ing., v. r.

 

Plan proračuna Općine Punat za 2007. god  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=207&mjesto=51521&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr