SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
133

37.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 178/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj
naknadi Općine Mrkopalj

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi Općine Mrkopalj (»Službene novine« broj 35/01) članak 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obveza plaćanja komunalne naknade, način plaćanja, visina komunalne naknade za svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem o komunalnoj naknadi koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj«.

Članak 2.

U članku 19. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj donosi rješenje o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade«.

»Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-06-18

Mrkopalj, 28. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Tomislav Cuculić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr