SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
OPĆINA LOVRAN
133

38.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03 - pričišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/02 i 8/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2006. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2006. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/05 i 10/06) u poglavlju I., točki 1. »NERAZVRSTANE CESTE«, podtočki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, podtočki 1.1.1. Odvojak ceste Lovranska Drga« iznos: »60.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »59.000,00«, u podtočki 1.1.2. »Rekonstrukcija prilaznih cesta u Medveji (Medveja-Kali)« iznos: »120.000,00«, zamjenjuje s iznosom: »121.100,00«, u podtočki 1.1.3. »Rekonstrukcija ceste 43. Istarske divizije« iznos: »120.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »81.800,00«, u podtočki 1.1.4. »Rekonstrukcija ceste Đure Salaja« iznos: »80.000,00« zamjenjuje se iznosom: »85.100,00«, u podtočki 1.1.5. Rekonstrukcija zavoja 26. divizije« iznos: »100.000,00« zamjenjuje se iznosom: »128.480,00«, u podtočki 1.1.6. »Rekonstrukcija ceste Zaheji« iznos: »43.000,00« zamjenjuje se iznosom: »30.000,00«, u podtočki 1.1.7. Rekonstrukcija ceste bivša vojarna« iznos: »193.500,00« zamjenjuje se iznosom »24.000,00«, podtočka 1.1.8. Rekonstrukcija ceste Školarovo« briše se, a u dosadašnjoj podtočki 1.1.9. Rekonstrukcija ceste J. Jurčića«, koja postaje podtočka 1.1.8., iznos »240.000,00« zamjenjuje se iznosom »240.210,00«.

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« dosadašnji iznos: »1,056.500,00« zamjenjuje se iznosom: »769.690,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 653.955,68,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 115.734,32 iz ostalih sredstava Proračuna (49.461,85 kn komunalni doprinos iz prethodnog perioda i 66.272,47 kn ostala sredstva Proračuna)

U poglavlju I. točki 2. »JAVNE POVRŠINE«, podtočki 2.1.« Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine«, podtočki 2.1.1. »Uređenje obalnog puta Lovran« iznos: »1.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »500.000,00«, u podtočki 2.1.2. »Uređenje javnih površina uz obalni put « iznos: »140.000,00« zamjenjuje se iznosom: »30.000,00»,a podtočka 2.1.3. »Izgradnja okretišta i parkirališta »Cesara« briše se, u podtočki 2.1.4. »Izgradnja parkirališta Žrtava fašizma« koja postaje podtočka 2.1.3., iznos: »100.000,00« zamjenjuje se iznosom »104.050,00«, podtočke 2.1.5. i 2.1.6. postaju podtočke 2.1.4 i 2.1.5, podtočke 2.1.7.,2.1.8. i 2.1.9. brišu se, a podtočka 2.1.10., postaje podtočka 2.1.6., u podtočki 2.1.11. »Izgradnja nogostupa uz plažu Medveja« koja postaje podtočka 2.1.7. iznos: »535.850,00« zamjenjuje se iznosom. »510.510,00«, u podtočki 2.1.12. »Izgradnja ograde uz plažu Medveja«, koja postaje podtočka 2.1.8. iznos: »90.000,00« zamjenjuje se iznosom: »54.900,00«, u podtočki 2.1.13. »Izgradnja nogostupa kod sjemeništa«, koja postaje podtočke 2.1.9. iznos: »200.000,00« zamjenjuje se iznosom: »19.770,00«, podtočka 2.1.14. postaje podtočka 2.1.10., podtočka 2.1.15. briše se, u podtočki 2.1.16. »Postavljanje ograde na Peharovu« koja postaje podtočka 2.1.11., iznos: »20.000,00« zamjenjuje se iznosom: »24.100,00«, podtočke 2.1.17. postaje podtočka 2.1.12., u podtočki 2.1.18. »Izgradnja autobusnog stajališta kod tržnice«, koja postaje podtočka 2.1.13., iznos: »73.100,00« zamjenjuje se iznosom: »84.500,00«, podtočka 2.1.19. briše se, u podtočki 2.1.20 »Postavljanje ograde u Omladinskoj ulici« koja postaje podtočka 2.1.14., iznos. »20.000,00« zamjenjuje se iznosom: »16.000,00«.

U istoj točki: »Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dosadašnji iznos: »2.735.950,00« zamjenjuje se iznosom: 1.587.830,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 649.057,72 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 938.772,28 kn iz ostalih sredstava Proračuna (437.324,53 donacija Agrokora, 208.497,75 kn komunalni doprinos iz prethodnog perioda i 92.950,00 potpore PGŽ iz prethodnog perioda, 200.000,00 kn sredstva PGŽ).«

U poglavlju I. točki 3. »JAVNA RASVJETA«, podtočki 3.1. »Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji«, u podtočki 3.1.1. »Lovran - Medveja III faza« iznos: »199.000,00« zamjenjuje se iznosom: »40.200,00«, u podtočki 3.1.2. »Izgradnja javne rasvjete Stari grad Lovran« iznos: »60.000,00« zamjenjuje se iznosom: »23.700,00«, podtočka 3.1.3. briše se, a podtočke 3.1.4 i 3.1.5. postaju podtočke 3.1.3 i 3.1.4., u podtočki 3.1.6. »Izgradnja JR pješačkog puta Dr. N. Cara - 43. Ist. div.« koja postaje podtočka 3.1.5. iznos: »25.000,00« zamjenjuje se iznosom: »16.600,00«, podtočka 3.1.7. postaje podtočka 3.1.6., podtočka 3.1.8. briše se, u podtočki 3.1.9. »Izgradnja JR u Lignju« koja postaje podtočka 3.1.7. iznos. »16.000,00« zamjenjuje se iznosom: »14.400,00«, podtočke 3.1.10., 3.1.11. i 3.1.12. postaju podtočke 3.1.8. , 3.1.9. i 3.1.10., podtočka 3.1.13. briše se, u podtočki 3.1.14. « Izgradnja JR obalni put Lovran« koja postaje podtočka 3.1.11., iznos: »815.000,00« zamjenjuje se iznosom 315.000,00«, podtočka 3.1.15. postaje podtočka 3.1.12.

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« dosadašnji iznos od »1.504.500,00« zamjenjuje se iznosom: »541.400,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 196.986,60 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 344.413,40 kn iz ostalih sredstava Proračuna (149.069,65 kn komunalni doprinos iz prethodnog perioda, 100.000,00 kn potpore PGŽ i 95.343,75 kn ostala sredstva Proračuna).

U poglavlju I. točki 5. »ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA«, podtočki 5.2.2. »Izgradnja oborinske kanalizacije 26. divizije« iznos : »1.250.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.450.000,00, te se dodaju nove podtočke 5.2.3 i 5.2.4. koje glase:

»5.2.3. Izgradnja oborinske kanalizacije Brajdice 50.000,00

5.2.4. Izgradnja oborinske kanalizacije Omladinska ulica 50.000,00«

U istoj točki: Ukupno odvodnja atmosferskih voda« iznos: »1.274.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.574.000,00«.

U istoj točki u stavku 2. iznos od: »1.274.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.574.000,00«

II.

U poglavlju II. točki 6. »IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)« u podtočki 1. Sredstva Proračuna Općine Lovran«, u alineji 1. iznos: »2.4294.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.500.000,00«, te u alineji 2. iznos: »6.141,950,00« zamjenjuje se iznosom: »5.472.920,00«.

U istoj točki: »Ukupno«, iznos: »17.087.399,00«, zamjenjuje se iznosom: »15.489.369,00«.

III.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županaije.

Klasa: 363-01/05-01/68

Ur. broj: 2156/02-01-06-3

Lovran, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr