SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
OPĆINA LOVRAN
133

37.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 28/95, 18/96. i 18/97) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture i uređenog građevinskog
zemljišta u 2006. godini

I.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2006. godini (»Službene novine« broj 40/05):

- u poglavlju B) točka, točka II. - prihod od komunalne naknade mijenja se dosadašnji iznos od 1,900.000,00 kn pa sada glasi: »2,000.000,00 kn«, te u istoj točki - ostali izvori Proračuna mijenja se dosadašnji iznos od 1,150.000,00 kn pa sada glasi: »1,437.420,00 kn«;

- u točki V. Održavanje čistoće javnih površina mijenja se dosadašnji iznos od 745.000,00 kn i glasi: 800.000,00 kn;

- u točki VII. Higijeničarski poslovi dosadašnji iznos od 55.000,00 kn mijenja se i glasi: 52.000,00 kn;

- u točki VIII. Održavanje parkova i zelenih površina dosadašnji iznos od 1,200.000,00 kn mijenja se i glasi: 1,407.420,00 kn;

- u točki X. Održavanje nerazvrstanih cesta dosadašnji iznos od 160.000,00 kn mijenja se i glasi: 280.000,00 kn;

- u točki XIII. Dekoracija i održavanje dekorativne rasvjete dosadašnji iznos od 120.000,00 kn mijenja se i glasi: 75.000,00 kn;

- u točki XVI. Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni dosadašnji iznos od 42.000,00 kn mijenja se i glasi: 10.000,00 kn;

- u točki XX. Hitne intervencije dosadašnji iznos od 158.000,00 kn mijenja se i glasi: 243.000,00 kn.

II.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2006. godini stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/69

Ur. broj: 2156/02-01-06-2

Lovran, 30. studenioga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr