SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 48. Petak, 8. prosinca 2006.
OPĆINA JELENJE
133

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 28. studenoga 2006. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Općini Jelenje za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavke komunalne opreme na području Općine Jelenje za 2006. godinu za:

1. javne površine

2. nerazvrstane ceste

3. groblja

4. javnu rasvjetu

5. opskrbu pitkom vodom

6. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

7. održavanje čistoće.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- prihod od komunalnog doprinosa

- Proračun Općine Jelenje

- naknada za koncesiju

- cijene komunalne usluge.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti te nabavka komunalne opreme.

Članak 4.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 5.

Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2006. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine: UKUPNO: 153.000,00 kuna

- uređenje okoliša oko Vatrogasnog doma u Dražicama 10.000,00 kuna

- uređenje okoliša oko zgrade ambulante u Dražicama 5.000,00 kuna

- sanacija šterne u Podhumu: 18.000,00 kuna

- dječje igralište 120.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste: UKUPNO: 1.923,339,86 kuna

- geodetsko-katastarske usluge 20.000,00 kuna

- asfaltiranje autobusnog okretišta 11.000,00 kuna

- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta Podhum 50.771,48

- Asfaltiranje nerazvrstanih cesta Podhum - Spojna cesta 115.996,00

- asfaltiranje nogostupa kod vrtića u Podhumu 34.806,78 kuna

- Popravci ceste u Martinovu selu 60.000,00 kuna

- Sanacija prometnica na ulicama Podkilavca, Planinska, težačka 12.971,00 kuna

- Izrada projekata za izgradnju cesta i nogostupa 12.200,00 kuna

- Izgradnja nogostupa od Dražica prema Jelenju-Lukeži 146.500,00 kuna

- Izrada projektne dokumentacije za cestu Jelenski vrh (125.000,00 kuna)

- Izrada elektroprojekta, plinskog projekta i projekta telefonije na području Jelenskog vrha (80.000,00 kuna)

- Asfaltiranje i sanacija prometnica Pulipoje 54.094,60 kuna

- Izgradnja nogostupa Dražice- Podhum i Dražice-Podkilavac 1.200.000,00 kuna

3. Javna rasvjeta: UKUPNO: 100.000,00 kuna

- proširenje javne rasvjete (100.000,00 kuna)

4. Opskrba pitkom vodom: UKUPNO: 20.000,00 kuna

- izmještanje vodovoda u dijelu bujičnog potoka Lužac (20.000,00 kuna)

5. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda: UKUPNO 141.500,00 kuna

- sanacija platoa u centru Dražica kod dućana »Brodokomerc« 141.500,00 kuna

6. Groblja: UKUPNO: 80.000,00 kuna

- izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja (80.000,00 kuna)

7. Održavanje čistoće: UKUPNO: 180.000,00 kuna

- zbrinjavanje krupnog otpada sa područja Općine Jelenje (80.000,00 kuna)

- potpora za nabavku vozila za potrebe Komunalnog društva »Jelen« (100.000,00)

ZAKLJUČNE ODREDBE:

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko Poglavarstvo Općine Jelenje.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/

Ur. broj: 2170-04-06-

Dražice, 28. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr