SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

59.

Na temelju članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine« broj 117/93) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na svojoj sjednici održanoj dana 30. studenoga 2006. godine donosi

SOCIJALNI PROGRAM
Općine Viškovo za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti socijale potiče se primjena djelotvornih mjera koje valja poduzeti radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalni program, u skladu sa člankom 7. Zakona o socijalnoj skrbi, osigurava sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, voda i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima).

Pored toga, temeljem Odluke o socijalnoj skrbi («Službene novine« broj 2/00, 16/00, 5/02, 10/04 i 8/05), predviđa se i osigurava:

- besplatna prehrana dojenčadi i male djece,

- besplatan boravak ili sufinanciranje djece u jaslicama i vrtićima,

- besplatna marenda ili djelomično sufinanciranje,

- pomoć i njega u kući,

- pomoć za troškove javnog prijevoza za djecu s teškoćama u razvoju, učenike i studente, darovatelje krvi, osobe po socijalnom kriteriju i prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD Autotrolej i dr.,

- pomoć za pogrebne troškove,

- smještaj u posebne ustanove,

- poklon bon za novorođenčad,

- poklon pakete povodom božićno-novogodišnjih blagdana za osobe starije od 75 godina i svu djecu od rođenja do završetka 4. razreda osnovne škole,

- nabavka opreme i lijekova za invalide i teško bolesne osobe,

- financijska sredstva za programe humanitarnih udruga.

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu sa kriterijima, a temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima. Sredstva za isplatu pomoći za ogrjev sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Članak 4.

Socijalni program Općine Viškovo za 2007. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-04/06-01/15

Ur. broj: 2170-09-06-1-19

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr