SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

58.

Na temelju članka 74. stavak 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu Općine Viškovo
u 2007. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo a u svezi s:

1. poticanjem i promicanjem športa

2. provođenjem športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3. djelovanjem športskih udruga,

4. športskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša,

5. športsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6. športskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,

7. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem športskih građevina značajnih za Općinu,

8. provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

Poticanje i promicanje športa vršit će se kroz rad »športskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj športa u cjelini.

Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem športskih udruga i klubova koji djeluju na području Općine Viškovo: Nogometni klub Halubjan, Boćarski klub Marčelji, Boćarski klub Halubjan, Boćarski klub Marinići, Kickboxing klub Sv. Matej, Brdsko-biciklistički klub Kvarner, Pikado klub Nevera, Košarkaški klub Sv. Matej i Školski sportski klub Malik.

Sportsko rekreacijske aktivnosti građana provode športske udruge prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti pučanstva.

Stručni rad u športu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2007. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu temeljem provedenog natječaja za sufinanciranje javnih potreba i sklopljenih ugovora,a prema proračunskim mogućnostima.

Članak 3.

Program javnih potreba u sportu Općine Viškovo u 2007. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-04/06-01/15

Ur. broj: 2170-09-06-1-17

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v. r.

PLAN
rasporeda sredstava športa u 2007. godini

Red. broj

Program

Plan 2006.

Plan 2007.

1.

Nogometni klub Halubjan

570.000

570.000

2.

Boćarski klub Marčelji

70.000

90.000

3.

Boćarski klub Halubjan

45.000

45.000

4.

Boćarski klub Marinići

75.000

80.000

5.

Kickboxing klub Sv. Matej

75.000

75.000

6.

Brdsko-biciklistički klub Kvarner

55.000

55.000

7.

Pikado klub Nevera

18.000

18.000

8.

Košarkaški klub Sv. Matej

25.000

25.000

9.

Ostale potpore i pokroviteljstva

48.000

28.000

10.

Održavanje objekata športa

484.400

766.150

 

U K U P N O

1.465.400

1.752.150


 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr