SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

57.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo
u 2007. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Viškovo, a u svezi s:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja,

- poticanjem i organiziranjem raznih tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i

- stipendiranjem učenika i studenata.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Viškovo utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Viškovo u 2007. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu viškovskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom. Predviđena financijska sredstva pratit će program osnovne djelatnosti udruga sufinanciranjem materijalnih troškova, posebnih programa i nabavku opreme u udrugama iz oblasti kulture na području Općine: LIMENA GLAZBA MARINIĆI, PJEVAČKI ZBOR MARINIĆI, KUD HALUBJAN, HTZ VILA HALUBJA, HALUBAJSKI ZVONČARI, HALUBAJKE, HALUBAJSKE MAŽORETKINJE, KUMPANIJA Z HALUBJA, DJEČJI ZBOR ZVONA VIŠKOVA i DJEČJI ZBOR HALUBAJČIĆI.

2. GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST - u 2007. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenoj sceni u Ronjgima (Mantinjada pul Ronjgi, Kanat pul Ronjgi, susret glazbenih škola Županije) te domovima kulture u Viškovu i Marinićima kao i predstave za vrtićare i školarce.

3. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine osigurana su sredstva za redovno poslovanje općinske ustanove Knjižnica i čitaonica Halubajska zora Viškovo te nabavku novih knjiga.

4. ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA I KULTURNE BAŠTINE - sredstva Proračuna koristit će se za adaptaciju Spomen doma Ivan Matetić Ronjgov kao i za pohranu i prikupljanje glazbene folklorne baštine putem županijske JU I. M. Ronjgov.

5. MUZEJSKA DJELATNOST - Spomen dom Ivan Matetić Ronjgov, koji ove godine obilježava 30. obljetnicu osnivanja, je muzejsko memorijalnog karaktera (posjeti Spomen domu).

6. IZDAVAČKA DJELATNOST - nastavit će se sa tiskanjem Općinskog glasnika, pripremom Monografije Općine Viškovo povodom 15 godina Općine Viškovo te sufinancirati programska djelatnost ogranka Matice Hrvatske Viškovo. Ogranak MH Viškovo svojom izdavačkom djelatnošću nastoji afirmirati kulturni identitet te očuvati običaje i jezične osobitosti Halubja.

Članak 3.

Sufinancirat će se posebni programi Osnovne škole Sveti Matej Viškovo i to:

- učenički list Tratinčica,

- prisustvovanje učenika Novigradskom proljeću, natjecanju i smotri učenika Znanost mladima,

- škola u prirodi,

- projekt Eko škola,

- projekt Globe programa,

- projekt učeničke zadruge,

- oprema za razrednu nastavu, didaktička oprema za predmetnu nastavu i informatiku (HNOS),

- školski sportski klub Malik.

Članak 4.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima stipendirat će se učenici i studenti.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje programa iz članka 2., 3. i 4. osiguravaju se u Proračunu Općine Viškovo, a upravno tijelo vrši njihov raspored nosiocima programa temeljem odluka Općinskog vijeća, poglavarstva te ugovora.

Članak 6.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2007. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 021-04/06-01/15

Ur. broj: 2170-09-06-1-18

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

PLAN
rasporeda sredstava obrazovanja i kulture u 2007. godini

Redni
broj

Program

Plan 2006.

Plan 2007.

1.

AMATERIZAM

441.000

465.000

1.1.

Limena glazba Marinići

85.000

85.000

1.2.

Pjevački zbor Marinići

33.000

36.000

1.3.

KUD Halubjan

29.000

50.000

1.4.

HTZ Vila Halubja

35.000

35.000

1.5.

Halubajski zvončari

70.000

70.000

1.6.

Halubajke

60.000

60.000

1.7.

Halubajske mažoretkinje

95.000

95.000

1.8.

Kumpanija z Halubja

20.000

20.000

1.9.

Dječji zbor Zvona Viškova

7.000

7.000

1.10.

Dječji zbor Halubajčići

7.000

7.000

2.

BIBLIOTEČNA DJELATNOST

684.200

690.000

3.

ZAŠTITA KULTURNO POVIJESNIH SPOMENIKA I KULTURNE BAŠTINE

245.000

164.000

3.1.

JU I. M. Ronjgov

140.000

129.000

3.2.

Zaštita objekata (kapelica na groblju)

105.000

35.000

4.

IZDAVAČKA DJELATNOST (Ogranak Matice Hrvatske)

45.000

45.000

5.

OSTALI PROGRAMI

20.000

25.000

6.

POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNOJ ŠKOLI

183.000

195.000

7.

STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA

260.000

260.000


 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr