SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

56.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 110/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/ 04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. donijelo je

PROGRAM
izgradnje kapitalnih objekata od interesa za
Općinu Viškovo tijekom 2007. godine

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- komunalna naknada 1.316.650,00 kuna

- prihodi od drugih izvora Proračuna 690.000,00 kuna


UKUPNO: 2.006.650,00 kuna

(slovima: dvamilijunašesttisućašestopedeset kuna i 00/ 100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo

PROGRAM IZGRADNJE KAPITALNIH OBJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU VIŠKOVO

Članak 3.

Pod gradnjom kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo podrazumijeva se građenje novih, te rekonstrukciju,sanaciju i održavanje postojećih objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja, te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine.

Članak 4.

Standard izgradnje i održavanja kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2007. godine čini:

1.Boćalište Marčelji 50.000,00 kuna

2.Rasvjeta pomoćnog igrališta NK Halubjan
Brnasi I. faza 250.000,00 kuna

3.Dom Marinići 190.000,00 kuna

4.Boćalište Marinići 200.000,00 kuna

5.Društveni sadržaj Milihovo (zgrada vrtića)
200.000,00 kuna

6.Zdravstvena stanica 150.000,00 kuna

7. Školska sportska dvorana 266.150,00 kuna

8. Škola Saršoni 700.500,00 kuna


UKUPNO: 2.006.650,00 kuna

(slovima: dvamilijunašesttisućašestopedeset kuna i 00/ 100)

Boćalište Marčelji

Radovi na boćalištu Marčelji i podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za građevinsku dozvolu i početak građenja.

Rasvjeta pomoćnog igrališta NK Halubjan Brnasi I. faza

Radovi na pomoćnom igralištu NK Halubjan Brnasi podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova i početak građenja,te rasvjetom pomoćnog igrališta.

Dom Marinići

Radovi podrazumjevaju izradu idejnog projekta i projektne dokumentacije II. faze radova, potrebne za građevinsku dozvolu i početak građenja.

Boćalište Marinići

Radovi podrazumjevaju izradu termičke izolacije.

Društveni sadržaj Milihovo (zgrada vrtića)

Izdaci za društvene sadržaje Milihovo (zgrada vrtića) podrazumijevaju izradu sve potrebne projektne dokumentacije sa ishođenjem svih suglasnosti te potrebnim aktom temeljem kojeg se može graditi.

Zdravstvena stanica

Izdaci za zdravstvenu stanicu čine idejno rješenje, projekt uređenja koji prethodi održavanju postojećeg zdravstvenog objekta i I. faza radova.

Školska sportska dvorana

Izdatke za Školsku sportsku dvoranu čini održavanje/uređenje postojećeg školskog objekta.

Škola Saršoni

Izdatke za prostor stare škole Saršoni čini rekonstrukcija/ uređenje postojećeg objekta školskog prostora, te projekat druge faze.

Zaključne odredbe

Članak 6.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/06-01/15

Ur. broj: 2170-09-06-01-22

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr