SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

53.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za
Općinu Viškovo tijekom 2006. godine

Članak 1.

U Programu izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 06/06, 13/06 i 37/06), u daljnjem tekstu: Program, članak 2. mijenja se i glasi:

»Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihodi od drugih izvora Proračuna 385.000,00 kuna


UKUPNO: 385.000,00 kuna

(slovima: tristoosamdesetpettisuća kuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2006. godine čini:

1.Otvoreno boćalište Marčelji i okoliš stare škole (dio II. faza)
10.000,00 kuna

2.Svlačionice NK Halubjan Brnasi sa projektom i rasvjetom pomoćnog igrališta
15.000,00 kuna

3. Dom Marinići 10.000,00 kuna

4. Boćalište Marinići 350.000,00 kuna


UKUPNO: 385.000,00 kuna

(slovima: tristoosamdesetpettisuća kuna i 00/100).«

Članak 3.

3. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/ 15

Ur. broj: 2170-09-06-01-15

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr