SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

46.

Temeljem odredbi članka 32 Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO
ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Viškovo za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Proračunom Općine Viškovo za 2007. godinu planirani su prihodi i rashodi u iznosima iskazanim u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja kako slijedi:

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4015—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4016—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4017—broj47

SLUŽBENENOVINE

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

Stranica4018—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4019—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4020—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4021—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4022—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4023—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4024—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4025—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4026—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4027—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4028—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4029—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4030—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4031—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4032—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4033—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4034—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4035—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4036—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4037—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4038—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Plan Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 400-08/06-01/10

Ur. broj: 2170-09-06-01-15

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

Proračun Općine Viškovo za 2007. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr