SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
131

45.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 15/04 i 6/06) Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 16. sjednici održanoj 30. studenoga 2006. godine donijelo je:

3. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE VIŠKOVO ZA 2006. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Viškovo za 2006. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 34/05, 13/06 i 37/06) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Općine Viškovo za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi iskazani u Računu prihoda i rashoda odnosno primici i izdaci iskazani u Računu financiranja povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:

Utorak,5.prosinca2006. Stranica3993—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica3994—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica3995—broj47

SLUŽBENENOVINE

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi u Proračunu i izdaci financiranja po nositeljima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu planirani su kako slijedi:

Stranica3996—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica3997—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica3998—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica3999—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4000—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4001—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4002—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4003—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4004—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4005—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4006—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4007—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4008—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4009—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4010—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4011—broj47

SLUŽBENENOVINE

Stranica4012—broj47 Utorak,5.prosinca2006.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,5.prosinca2006. Stranica4013—broj47

SLUŽBENENOVINE

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 400-08/06-01/12

Ur. broj: 2170-09-06-01-4

Viškovo, 30. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 

3. izmjene i dopune Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr