SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 47. Utorak, 5. prosinca 2006.
OPĆINA DOBRINJ
131

57.

Na temelju članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/06) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2006. donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2006. godinu

Članak 1.

U Godišnjem programu zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj za 2006. godinu članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2006. godine i to kako slijedi:

Podizanje zdravstvenog standarda:

- sufinanciranje hitne medicinske pomoći 24.000,00

- turistička ambulanta 50.000,00

- sufinanciranje pregleda kod doktora Ivaniša 18.000,00

- pomoć KBC Rijeka 15.000,00

- sufinanciranje mamografije 15.000,00


UKUPNO 122.000,00

Sportske manifestacije:

- nogometni turnir 10.000,00

Pomoć sportskim društvima:

- sufinanciranje rada SRD »Čikavica« Šilo 20.000,00

- sufinanciranje rada SRD »Vela sten« Čižići 10.000,00

- sufinanciranje NK »Krk« 30.000,00

- Gorska služba spašavanja 2.000,00

- Košarkaški klub Krk 5.000,00

- Streljački klub Dub Malinska 5.000,00

- sportaš otoka Krka 100.000,00

Kapitalni projekt - izgradnja igrališta:

- održavanje sportskih i rekreacijskih terena 200.000,00

- Sportski teren Gabonjin 210.000,00

- Uređenje igrališta Klimno 80.000,00


UKUPNO 672.000,00

Članak 2.

Ove izmjene Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-161/01

Ur. broj: 2142-04-06-19

Dobrinj, 29. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr